Translate site

Translate

Meny

Företagsstöd

Kvinna skakar hand med man.

Arbetsmarknadsenheten i Lysekils kommun arbetar för att utveckla samverkan och kontakter med det privata näringslivet.

Biträdande chef på Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för verksamhetens företagskontakter och samarbetar med näringslivsutvecklaren och Näringslivscentrum i Lysekil (NLC) för att utveckla kontakterna med de privata arbetsgivarna.

Bidrar till samverkan

Vi bidrar till att skapa möten med olika företagsgrupper och kan medverka till att företag träffas och etablerar kontakt med Arbetsförmedling, Arbetsmarknadsenhet, Vuxenutbildning, NLC och Näringslivsenhet.

Uppdraget är att:

  • Generellt stärka arbetet med arbetsgivarkontakter och utföra praktikplaceringar som i förlängningen kan leda till arbeten inom privata sektorn.
  • Stärka arbetet i de specifika lokala jobbspåren genom att utöka antalet företag som medverkar och bidrar till praktikplatser inom dessa.
  • Medverka till att genom övriga arbetsgivarkontakter utveckla förslag till nya jobbspår.
  • Stödja arbetsgivarna i kontakter med myndigheter och utbildningssektor för att möjliggöra för dem att finna lämplig arbetskraft och stärka möjligheten till kompetensförsörjning.
  • Vi ska också bidra till utveckling av Näringslivscentrum genom samverkan med olika företag och arbetsgivare samt informera om det gemensamma arbetet.