Translate site

Translate

Meny

Arbete för ungdomar

Ung man och kvinna vid dator

Kontaktvägar och en första jobberfarenhet är mycket värdefullt för din framtid inom arbetslivet.

Vad ska jag göra när jag blir arbetslös?

Om du blir arbetslös är det viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag för att få den ersättning du kan ha rätt till. Där får du råd och stöd för att söka ett nytt arbete, en praktikplats eller vidareutbilda dig.

Exakt vad som gäller för dig när du blir arbetslös beror på hur din situation har sett ut tiden innan arbetslösheten.

Arbetsmarknadstorget erbjuder stöd och hjälp

Du som är ung och har varit utan arbete en längre tid kan få hjälp och stöd på Arbetsmarknadstorget. Där kan du få hjälp med att hitta passande utbildning, praktik/arbetsträning och eventuellt kortare anställningar.

Du som inte fullföljt din gymnasieutbildning kan hamna i en situation där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Då kan Arbetsmarknadstorgets personal hjälpa till med stöd och vägledning.

På Arbetsmarknadstorget utformar vi tillsammans en plan som utgår från just dina styrkor, önskemål och drömmar, samtidigt som vi försöker se eventuella hinder och svårigheter. Vi försöker hitta den lösning som passar bäst för dig.

Vi vill gärna komma i kontakt med dig

Det är bra om du kan berätta lite om dig själv och de funderingar du har. Även om du inte vet vad du vill göra är du välkommen att kontakta oss.

Om du inte vill träffas kan vi ha kontakt på telefon, via sms eller via mail. Vi vill helst att du skickar ett kort e-post-meddelande om att du vill få kontakt med oss på Arbetsmarknadstorget.

Kontaktperson:
Helen Jarestam, arbetsmarknadskonsulent
Mobil: 0523-61 34 10, e-post: helen.jarestam@lysekil.se

Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar (KAA)

De ungdomar som inte påbörjat, fullföljt eller avbrutit sin gymnasieutbildning kan hamna i en situation där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Det är viktigt att insatser för ungdomar sätts in tidigt så att ungdomarnas utvecklingsprocess kan fortgå utan längre avbrott.

Det kommunala aktivitetsansvaret tar sin utgångspunkt i att stödja ungdomarna för att återgå i utbildning eventuellt i kombination med andra insatser och aktiviteter.

Kommunala aktivitetsansvaret KAA - Skolverketlänk till annan webbplats