Meny

Hemmahamnar och båtplatser

Du befinner dig långt ut i havsbandet och här erbjuder vi drygt 2000 st båtplatser fördelat på 9 stycken hemmahamnar.

Havsbadet

Här har du vår största hamn med 210 fasta båtplatser och drygt 200 gästhamnsplatser. Här finns också vår moderna servicebyggnad som är tillgänglig maj till augusti.

Havsbadet

Information och service

 • Pontonbryggor
 • Fasta bryggor
 • Handikappstoalett
 • Dusch
 • Servicbyggnaden (maj till augusti).
 • El
 • Vatten
 • Sjösättingsramp
 • Wi-Fi
 • Gästhamn

Kolholmarna/Grötö

Den här gemytliga hamnen har 206 båtplatser och gångavstånd till centrum.

Kolholmarna/Grötö

Information och service

 • Pontonbryggor
 • Handikappstoalett
 • El
 • Vatten
 • Bilparkering

Långevik

Den här hamnen ligger väl skyddad med 167 båtplatser. Här ansluter strandpromenad till både Valbodalen och till Lilla Långevik. 

Långevik

  Information och service

 • Handikappstoalett
 • El (Brygga B och C)
 • Vatten
 • Servicebrygga
 • Bilparkering

Norra Hamnen

Den här hamnen har 278 båtplatser och vetter direkt mot västerhavet.   

Norra Hamnen

Information och service

 • Pontonbryggor
 • Fasta bryggor
 • Handikappstoalett
 • Servicbyggnad (maj till augusti)
 • Gästhamn
 • El (Brygga A, B, C, F, G, H, J)
 • Vatten
 • Sugtömningsstation
 • Servicebrygga

Stångholmesund

I direkt anslutning till Pinneviksbadet ligger vår småbåtshamn med 124 båtplatser.

Stångholmesund

 • El
 • Vatten
 • Sjösättningsramp
 • Servicebrygga

Valbodalen

Här har vi en stor och lugn hamn med 365 båtplatser och strandpromenad till Långevik som fortsätter över bergen till badplatsen Lilla Långevik.

Valbodalen

Information och service

 • Träbryggor
 • Pontonbrygga
 • El (Brygga B & C)
 • Vatten
 • Sugtömningsstation
 • Sjösättingsramp
 • Båtupplag
 • Spolplatta
 • Mastkran
 • Toalett
 • Servicebrygga

Fiskebäckskil

I inre delen av Fiskebäckskil vid Lyckans Slip finns det 136 båtplatser .

Fiskebäckskil

Information och service

 • Kunden står för egen akterförtöjning
 • Vatten
 • Sjösättingsramp
 • Spolplatta

Gullmarsstrand

Den här bryggan har 19 båtplatser. Du står för egen akterförtöjning.

Gullmarsstrand

Grundsund

Den här hamnen är indelad på fyra olika platser - Västra kajen, Östra kajen, Värbo och Söhall. Hamnen har totalt 323 båtplatser.

Grundsund

 • Pontonbryggor
 • Fasta bryggor
 • Gästhamn
 • Handikappstoalett
 • El
 • Vatten
 • Sugtömningsstation
 • Wi-Fi

Information om byte av bryggor i Värbosundet

Till båtplatsinnehavare på Värbofjorden, brygga A & B

Hamnenheten kommer under hösten 2022 att byta ut bryggorna i småbåtshamnen i Värbofjorden i Grundsund. Bryggorna dömdes ut under en inspektion i maj, och vi kan inte längre garantera säkerheten på dem.

Bytet har sedan tidigare funnits med i vår åtgärdsplan, och efter omprioriteringar har vi nu fått möjlighet att göra arbetet redan i år så att båtplatserna står färdiga att användas när säsongen drar i gång 2023. I samband med bytet kommer vi även att installera kommunalt ägda y-bommar, vilket vi på sikt kommer att ha på samtliga bryggor som vi äger. Det förlänger livslängden på bryggorna, ger ett enhetligare intryck och blir enklare att sköta. Det blir även enklare för båtplatsinnehavare som säger upp eller tar över en plats. Givetvis kommer skötsel och underhåll av y-bommarna framledes ligga på kommunen.

Befintliga akterförtöjningar måste tas bort senast 15 oktober
På grund av bytet behöver de befintliga akterförtöjningarna tas bort innan arbetet kan påbörjas. För att underlätta för båtplatsinnehavaren kan Hamnenheten hjälpa till med upptagning och bortforsling av y-bommar till en gemensam upplagsplats om man önskar. Vi återkommer med vilken plats detta blir. Vi kan även ombesörja destruering av y-bommar som ni inte vill behålla. Om ni vill behålla er y-bom är det viktigt att den är ordentligt uppmärkt med namn och telefonnummer senast 15 oktober. Y-bommar som inte är uppmärkta skickas till destruktion. Även övrig förtöjningsutrustning såsom tampar m.m. ska tas bort senast 14 oktober. Planerar ni att ha kvar båten i sjön längre än till oktober kan ni höra av er till oss så ordnar vi med tillfällig plats fram till säsongen är slut 30/11.

Avgift inkluderar y-bom från och med 2023
Inför nästa säsong, när de nya bryggorna och y-bommarna är på plats, kommer en höjning av avgiften att göras, detta på grund av att akterförtöjning då ingår. Det är helt i linje med våra taxor beslutade av kommunfullmäktige och är lika för alla inom Lysekils kommun. Vill ni titta närmare på vad taxa inklusive y-bom kostar, finns taxorna för 2022 på Fasta båtplatser - Lysekils Kommun . Inför 2023 kommer en indexreglering göras på dessa taxor.

Vi förstår att bytet av bryggor kan komma att orsaka praktiska problem för en del. Vi ber om förståelse för att det här måste göras. När arbetet är klart är vi övertygade om att det kommer att bli bättre för alla. Kontakta oss gärna om ni har några frågor, vi finns på hamn@lysekil.se eller telefon 0523-613000.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Bra att tänka på
• plocka bort tampar m.m. från era y-bommar
• märk upp y-bommar med namn och telefonnummer
• meddela oss om ni vill att er y-bom ska destrueras men märk gärna även dessa y-bommar med namn och telefonnummer och att de ska destrueras.
• meddela oss om ni vill ha en tillfällig plats för er båt under perioden 15 okt-30 nov
• meddela oss redan nu om ni avser att säga upp båtplatsen inför nästa säsong


Frågor och svar
1. Kan Lysekils kommun lösa in min y-bom?
Hamnenheten har dessvärre inte möjlighet att lösa in några y-bommar. Däremot kan vi hjälpa er med upptagning och bortforsling av y-bommar till en gemensam upplagsplats. Vi kan även ombesörja destruering av bommar som ni inte önskar behålla.

2. Jag har inte möjlighet att märka upp min bom, eller ta bort förtöjningsutrustning, då jag bor på annan ort. Vad ska jag göra?
Försök i första hand hitta någon bekant eller granne som kan hjälpa till med detta. I annat fall kontakta Hamnenheten så försöker vi att lösa det.

3. Jag kan inte hämta min bom från upplagsplatsen förrän till våren. Vad ska jag göra?
Kontakta Hamnenheten så försöker vi hitta en lösning

4. Vilken leverantör har ni valt för bryggor och y-bommar?
Rixöbryggan levererar både bryggor och y-bommar

5. Kan jag välja längd och bredd på min y-bom?
Nej, båtplatserna kommer i stort sett få samma storlek som tidigare. I vissa fall kommer de att anpassas så att de följer de rekommenderade mått för y-bommarna som leverantören anger.

6. Kommer de större y-bommarna att vara gångbara?
All detaljprojektering är i dagsläget inte klar men sannolikt kommer det inte bli några gångbara y-bommar.

7. När påbörjas arbetet och hur lång tid kommer det att ta?
Arbetet påbörjas cirka 15 oktober och beräknas ta ungefär en månad. Sedan tillkommer tid för el-installationer m.m.