Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Regler Gästhamnar och husbilsparkeringar

Vi hoppas ni ska få en trevlig vistelse hos oss i våra gästhamnar och på våra husbilsparkeringar.

Regler för gästhamnar och husbilsparkeringar

 • Du som båt- och husbilsgäst ska vårda din plats och hamnens anläggning väl samt följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
 • Betalning av avgiften ska ske via hamn.lysekil.se Länk till annan webbplats. alternativt på hamnkontoret eller till hamnvärd. Detta gäller även dig som endast ska stanna över dagen.
 • Du som båt- och husbilsgäst ska mellan klockan 23:00 och 06:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
 • Husbilar ska parkera på anvisad plats med ett minimum av 4 meter mellan bilarna.
 • El ingår i avgiften i mån av tillgång. Varje eluttag är på 10 ampere, vilket innebär i första hand ström för laddning. Överuttag riskerar att slå ut hela eller delar av hamnens elnät. Vid uppenbart missbruk förbehåller vi oss rätten att fakturera reparationskostnaderna. Eluttagen är individuella. Du som båtägare ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande myndighetsföreskrifter.
 • Färskvatten är en bristvara och ska nyttjas ansvarsfullt. Båtar och bilar får inte tvättas med färskvatten. Hamnenheten förbehåller sig rätten att stänga av vattnet om väderleken gör att det kan anses lämpligt, t.ex. vid frost eller torka.
 • Toalettvatten får inte spolas ut i vattnet i hamnarna, detta hänvisas till kommunens sugtömningsstationer. Latrin från husbilar töms på för detta anvisad plats.
 • Det är förbjudet att grilla eller på annat sätt uppföra eld i hamnområden och på bryggor. Grillning sker på anvisad plats. Tänk på brandrisken, se över er släckutrustning.
 • Sopor ska läggas i anvisade sopkärl.
 • Hund ska hållas kopplad och rastas utanför hamnområdet och husbilsparkering.
 • Lysekils Kommun ansvarar ej för kvarglömda saker eller för skada som vållas av utomstående.