Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kajplatser

Kajplats finns att erbjuda på Anderssons kaj, Ångbåtsbryggan och Grundsund.

Bokning av kajplats för större båtar och skutor görs före ankomst via vår Kontaktcenter på telefon 0523-613000 eller e-post kommun@lysekil.se

  • Kajhyra, per längdmeter och dygn 16 kr.
  • Kajhyra, per längdmeter och månad 107 kr.

Avgiftsbefriade båtar och fartyg

  • För verksamhetsbåtar som drivs ideellt tas ingen avgift ut. För att räknas som ideellt skall inga avgifter tas ut av passagerare eller besättning. Fartyget skall godkännas som avgiftsbefriat av Hamnenheten innan anlöp.
  • Statsfartyg (Försvaret, KBV, Polis, Räddningstjänst m.fl.) vid tillfälliga anlöp.
  • Sjöräddningen.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se