Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

gammal- Evenemangshandbok

Denna sida är till dig som arrangör för att underlätta planeringen av ditt evenemang i Lysekils kommun.

Har du en evenemangsidé?

Här hittar du vägledning i din planering vad gällande arenor, evenemangsplatser, kontaktpersoner, bestämmelser, säkerhet och tillstånd. Här hittar du också kontaktuppgifter till viktiga funktioner som du bör förhålla dig till.

Hitta en plats för ditt evenemang

Lysekils kommun tillhandahåller både större och mindre arenor, både utomhus och inomhus. Kontakta fritidsenheten för mer information samt prisuppgift.

Du når fritidsenheten genom kommunens kontaktcenter.
E-post: kommun@lysekil.se

Avstängningar av vägar

Det är viktigt att du tar kontakt med kommunens tekniska avdelning och diskuterar med dem om du anser att evenemanget kommer kräva avstängning av vägar eller dylikt.

Om det på grund av evenemanget behöver stängas av vägar behövs det i god tid ut med information till såväl allmänhet som eventuella affärsidkare och företag som kan tänkas beröras av en avstängning. Arrangören har ett ansvar att så sker.

Du når tekniska avdelningen genom kommunens kontaktcenter.
E-post: kommun@lysekil.se

Logistikplanering vid leveranser

Till ett evenemang kan många transporter från olika leverantörer bli aktuella, både före, under och efter själva evenemanget. Logistikplanering kan vara bra att genomföra för att säkerställa om omfattningen kommer vara så stor att externa parter påverkas. Om omfattningen av transporter kommer att påverka omgivningen bör även ett lastnings- och lossningsområde etableras.

Du når trafikingengören genom kommunens kontaktcenter.
E-post: kommun@lysekil.se

Tillgänglighetsanpassning

Evenemang ska vara till för alla, här följer några huvudpunkter att tänka på i planeringen och förberedelserna av evenemang:

  • Att informera om tillgänglighet/bemötande
  • Tillgänglighet till entréer och dörrar
  • Tillgänglighet i hygienutrymmen
  • Tillgänglighet till scen och huvudattraktion

Kontakt

Har du andra frågor kontakta oss gärna för tips och vägledning för att ditt arrangemang ska bli väl genomfört, hållbart, säkert och välbesökt.

E-post: kommun@lysekil.se

Utvärdering

För att utveckla och förbättra ert evenemang följer här ett förslag på enkät som ni kan skicka ut eller fråga deltagare och besökare vid evenemanget.

Enkäten är framtagen av Göteborgs universitet tillsammans med projekt Maritim Utveckling i Bohuslän och får användas fritt.