Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Campa i naturen

Allemansrätten ger en fantastisk och unik möjlighet att njuta av naturen och uppleva det friluftsliv vi älskar men medför också ett ansvar.

Regler för camping i Lysekils kommun

Allemansrätten gäller i vår natur men på vissa platser får du inte campa. Detta kan man läsa i de lokala ordningsföreskrifterna för kommunen.

Förbud gäller i Lysekils kommun för camping på:

 • begravningsplatser
 • parkeringsplatser
 • utomhusanläggningar för sport och fritid
 • badplatser
 • festplatser
 • småbåtshamnar
 • kommunens parker och planteringar

Allemansrätten – vad är viktigt att tänka på?

 • Du behöver inte fråga markägaren innan du går på stigar och över berg,
 • plockar bär och svamp i rimliga mängder,
 • paddlar i hav och sjöar
 • sover en natt nästan var som helst.

Tälta i naturen

Grundregeln i allemansrätten är: inte störa, inte förstöra. Du får tälta någon eller några nätter på någon annans mark, om ni är några få personer. Men du får inte slå upp tältet så nära ett hus där folk bor att du riskerar att störa dem. Om du vill tälta med en grupp eller har tänkt stanna flera nätter, ta reda på vem som äger marken och fråga först.

Badplats eller brygga

Allemansrätten innebär också att du får använda någon annans brygga eller badplats, men om markägaren kommer och vill använda den, behöver du vara beredd att flytta på dig.

Akta odlad mark

Du får passera över någon annans mark, på behörigt avstånd från bostadshus. Men du får inte gå eller cykla över åkrar där det växer gröda. Du får inte heller plocka bär eller frukt från andras tomter, även om det är en bit från huset.

Var försiktig med eld och ta reda på vilka bestämmelser som gäller där du är. Det kan variera över året. Länsstyrelsen har aktuell information.

Lämna platsen som du fann den – eller ännu bättre

En viktig del av allemansrätten är att alltid ta med dig allt skräp från platsen du har varit på. Skräp förstör naturen, är tråkigt att titta på och riskerar att göra djur sjuka om de äter av det. Ett måste är därför alltid att ta med en skräppåse där du samlar allt och sedan slänger i en soptunna.

Ta gärna med dig någon annans kvarlämnade skräp också, om du hittar något. Tillsammans kan vi ta ansvar för att allemansrätter fortsätter fungera så som den är tänkt.