Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lysekils kommuns åtgärder

För att mildra lokala föreningars påverkan av Covid-19.

Lysekils kommun har tagit fram ett stödprogram för det lokala föreningslivet med anledning av Covid-19.

Programmet omfattar åtta åtgärder för att underlätta och stötta våra lokala föreningar. Åtgärderna presenteras här nedan och kommer att justeras löpande utifrån nationella direktiv och hur pandemin utvecklas.

Stödprogrammet baseras på svar från mer än 30 föreningar inom kultur- och fritidssektorn i Lysekils kommun samt omvärldsbevakning och rekommendationer ifrån Riksidrottsförbundet, Kulturrådet, Folkbildningsrådet och regionala förbund.

 1. Teckna medlemskap
  Lysekils kommun uppmuntrar sina anställda att stötta sin förening genom att teckna medlemskap.
 2. Lättnader vid ansökan om föreningsstöd
  Lysekils kommun inför lättnader i krav vid ansökan om föreningsstöd om föreningar inte haft möjlighet att hålla årsmöten, genomföra årsberättelser eller liknande.
 3. LOK-stöd på minst 2019 års nivå
  Kommunen garanterar LOK-stöd på minst 2019 års nivå, i enlighet med riktlinjer från Riksidrottsförbundet.
 4. Stöd för studieförbunden på minst 2019 års nivå
  Kommunen garanterar stöd för studieförbunden på minst 2019 års nivå, i enlighet med riktlinjer från Folkbildningsrådet.
 5. Föreningsstöd minst enligt beslutad budget
  Totalsumman av det kommunala föreningsstödet blir minst enligt beslutad budget för 2020.
 6. Lysekils kommuns föreningsutvecklare guidar er förening
  Lysekils kommun har sedan i höstas en anställd föreningsutvecklare som lotsar föreningarna med kontinuerlig omvärldsbevakning och utskick med nya riktlinjer och direktiv. Kommunen är i detta även behjälpliga i att bevaka de statliga medel som fördelas ut.
  Kontakta jonas.ingevaldsson@lysekil.se om din förening behöver stöttning.
 7. Möjlighet till anstånd på betalningstider för fakturor med Lysekils kommun som mottagare
  Lysekils kommun ger möjlighet till föreningar att begära anstånd för fakturor som gäller kommunen som betalningsmottagare. Viktigt att föreningen meddelar begäran om anstånd då ingen förlängning av förfallodatum sker per automatik.
 8. Kostnadsfri avbokning
  Lysekils kommun tar inte ut några avgifter för avbokningar av kommunala anläggningar. Behöver man med kort varsel ställa in matcher, cuper eller andra arrangemang tas denna avbokning emot utan kostnad för föreningen.