Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lotteritillstånd

Lotterier är en viktig inkomstkälla för föreningslivet. För att få sälja lotter krävs ett lotteritillstånd.

Ansökan om lotteritillstånd

Det finns två olika lotteritillstånd att söka;

  • Tillfälligt tillstånd, gäller i tre månader.
  • Tillstånd som gäller i tre år.


Lämna följande handlingar tillsammans med ansökan:

  • Föreningens stadgar.
  • Verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret.
  • Protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.


På ansökningsblanketten ska föreningen föreslå en kontrollant, som inte får vara medlem i föreningen. Kontakta Torgny Jansson, enhetschef Fritid, för ansökningsblankett.

Tillfällen när lotteritillstånd inte behövs

Tillstånd behövs inte om:  

  • En tillställning eller sammankomst är huvudattraktion och lotteriet ett inslag.
  • Försäljningen är begränsad i tid och plats till samma område där tillställningen sker.
  • Högsta insats är max 7 kr och högsta vinstvärde 700 kronor.
  • Minst 35 procent och max 50 procent ska gå till vinster.

Exempel är marknader, tipspromenader och syföreningsauktioner.

Lotteritillstånd ideella föreningar

För ansökan om lotteritillstånd till ideella föreningar i Lysekils kommun är du välkommen att kontakta vårt fritidskontor.