Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

En vecka fri från våld & Orange Day 2023

För andra året i rad deltar Lysekils kommun i den nationella kampanj- och aktivitetsveckan ”En vecka fri från våld” som pågår under vecka 47 och uppmärksammar Orange Day. Syftet med veckan är att uppmärksamma att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld.

Måndag 20 november

Brottsofferjouren Sverige bjuder in till ett kostandsfritt digitalt lunchseminarium den 20 november kl. 11.00 – 12.00 om barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld.

Föreläsningen är kostnadsfri men kräver anmälan. Läs mer och anmäl dig här: Digital föreläsning: När hemmet inte känns tryggt - BOJ (brottsofferjouren.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tid och plats: 11:00-12:00, digitalt.
Målgrupp: För yrkesverksamma, ideella och anhöriga som möter barn och unga. Alla är välkomna.
Arrangör: Brottsofferjouren Fyrbodal.

Innehåll:

Våld i nära relation är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem som sker i det fördolda, många gånger med barn som ofrivilliga vittnen. Ibland utsätts barnen själva för fysiskt våld.

Föreläsningen kommer bland annat beskriva olika typer av våld som kan förekomma kopplat till våld i nära relation och de konsekvenser det kan få för såväl det enskilda barnet som samhället i stort.

Öppna förskolan, Badhusberget 7B i Lysekil (Familjens hus).

Barn 0-6 år med deras föräldrar eller andra viktiga vuxna är välkomna kl 09:00- 12:00. Det finns möjlighet att pärla orangea armband och vuxenbehandlare kommer vara på plats och svara på frågor kring insatser kopplat till våld.

Läs mer om Öppna förskolan här: Öppen förskola - Lysekils kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tisdag 21 november

Digital föreläsning med Maria Ahlin om barn och ungas utsatthet på nätet och hur deras attityder och värderingar påverkas av porren.

Föreläsningen är kostnadsfri men kräver anmälan: anne.ekstedt@vanersborg.se

Tid och plats: 18:00-19:30, digitalt via Teams
Målgrupp: Föräldrar och andra viktiga vuxna med barn i högstadiet och uppåt. Alla är välkomna.
Arrangör: Lysekils kommun, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Sotenäs kommun, Dals Eds kommun, Munkedals kommun, Strömstads kommun, Tanums kommun, Orust kommun

Innehåll:

  • Barn och ungas utsatthet online och offline
  • Pornografikonsumtion med särskilt fokus på ungas realtioner, sexualitet och attityder
  • Normer och attityder
  • OnlyFans och sociala medier
  • Hur kan vi prata porr, sex och attityder med barn och unga.

Om Maria Ahlin

Maria Ahlin är föreläsare, författare och driver ungdomsorganisationen Changing attitudes som utbildar om porr och sexköp.

Tillsammans med Fryshuset-profilen Ulrica Stigberg utkom hon 2016 med boken Visuell Drog om barn, unga och nätporr. Som en av flera experter medverkade Maria Ahlin 2021 i Stora porrboken. Senare samma år utkom hon och kriminologen Maria Dufva med boken Värsta bästa svårsnacket om porr, sex och samtycke och riktar sig till barn och unga. Boken ingår i ett samarbete med World Childhood Foundation.

Maria har hållit närmare 400 föreläsningar över hela världen och hennes digitala föredrag “Let’s Talk Porn” har setts mer än 10 miljoner gånger.

Läs mer om Maria Ahlin på hennes webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Onsdag 22 november

Informationsträff med fokus på samtal med barn och unga om porr och samtycke. Lär dig mer om porr och samtycke, hur du förbereder samtalen och hur du tar samtalen.

Informationsträffen är gratis, vi bjuder på fika! Det finns begränsat antal platser. Anmäl dig med namn och telefonummer senast 20 november till lovisa.brinck@lysekil.se

Tid och plats: 17:30-19:00. Färgaregatan 16
Målgrupp: Föräldrar eller andra viktiga vuxna med barn och unga i sin närhet.
Arrangör: Resursteamet, socialförvaltningen

Innehåll

Under träffen kommer vi utgå ifrån det digitala samtalsmaterialet som den ideella organisationen MÄN tagit fram för att stötta föräldrar och andra viktiga vuxna i samtal om porr och samtycke med barn och unga.

Materialet är helt digitalt och riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna som vill bli bättre på att ta samtal om porr och samtycke med barn och unga i sin närhet.

Behovet hos unga att prata och reflektera kring porr och samtycke är stort. Här kan du som förälder eller annan viktig vuxen få stöd och information inför att ta viktiga samtal om porr, samtycke och relationer.
Materialet finns i sin helhet finns på www.män.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På plats kommer även Brottofferjouren Fyrbodal att finnas. De kommer informera om sin verksamhet och du har möjlighet att ställa frågor.

Torsdag 22 november

Digital föreläsning med Polisen om Brott i nära relationer. Vad är brott i nära relationer och hur går utredningsprocessen till?

Föreläsningen är kostnadsfri, länk för att delta: Klicka här för att ansluta till mötet Länk till annan webbplats.

Arrangör: Polismyndigheten
Tid och plats: 12:00-12:30, digitalt.
Målgrupp: Alla är välkomna att delta.

Vad är våld?

Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor. Men våld förekommer även i samkönade relationer, kvinnors våld mot män och mellan vuxna barn och äldre föräldrar. Det våld som utövas kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper.

Socialtjänsten i Lysekils kommun erbjuder olika former av hjälp och stöd till dig som är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp i nära relation. Du kan vara barn, ungdom eller vuxen.

Du kan söka stöd från kommunen om du till exempel känner igen dig i något av följande:

  • Känner du dig rädd och hotad?
  • Har du blivit slagen?
  • Känner du dig kontrollerad eller isolerad?
  • Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja?


Läs mer om hot och våld i nära relationer, och om vilket stöd som finns att få här: Hot och våld i nära relationer - Lysekils kommun


Är du utsatt för våld, känner du någon som utsätts eller utsätter du någon i din närhet för våld? Det finns hjälp att få, både som våldsutsatt och våldsutövare.

För att komma i kontakt med socialtjänsten i Lysekils kommun: Ring kontaktcenter på 0523-61 30 00 så hjälper de dig vidare.

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Brottsofferjouren: 0200-21 20 19

BRIS 116 111

Välj att sluta: 020 555 666

Att förebygga våld är möjligt, men det är något vi måste göra tillsammans. I år uppmärksammar Lysekils kommun, Strömstads kommun, Tanums kommun, Orust kommun, Sotenäs kommun och Munkedals kommun En vecka fri från våld tillsammans. Veckan sker också i samverkan med Polisen Västra Fyrbodal.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se