Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kulturhistoria och kulturarv

I Lysekils kommun finns många olika kulturarv som vi är både glada och stolta över.

Kulturmiljön i en kommun kan enkelt uttryckas som kommuninvånarnas gemensamma historia så som den avspeglas i landskapet och bebyggelsen.

Näringslivet i kommunen har under långa tider präglats av de varierade naturresurser som
stått till buds. Kusten har erbjudit goda möjligheter till fiske och flera fiskelägen kom till redan under medeltiden. Handel och sjöfart har gynnats av kommunens läge vid betydelsefulla vattenleder.

Under 1800- talet blir stenhanteringen en av modernäringarna då kommunen ligger i
hjärtat av Bohusläns granitområde. Under samma tid uppträder badortseran och
med den möjligheter till nya inkomstkällor.

Fisket och fiskberedningen industrialiseras och i kölvattnet följer annan mekanisk industri.

Kulturminnesvårdsprogram

År 1992 antog kommunfullmäktige i Lysekils kommun ett kulturminnesvårdsprogram för kommunen. Programmet gavs ut som en vackert utformad bok, "Kulturmiljöer i Lysekils kommun, historia och program för vård och bevarande"..