Meny

Open Call

open call

Nu kan unga kreatörer och utövande konstnärer ansöka om att visa sina verk under Lysekils Kulturdagar som pågår mellan 6-13 oktober.

Dåtid, nutid, framtid – det är temat för årets upplaga av Lysekils Kulturdagar och nu kan du ansöka om att vara med och visa dina verk om du antingen är mellan 16-26 år, eller verksam inom det kreativa fältet.

Vi uppmuntrar till fantasi och nytänkande och välkomnar era bidrag!

Konst för framtiden

Konstverken kan vara allt ifrån bildkonst, performancekonst, dikter, virtuella verk, ljud- eller ljuskonstverk, fotografier, berättelser, installationer, skulpturer m. m. De ska ha en koppling till temat framtid. Man kan ansöka med ett redan färdigt verk eller en plan för att skapa ett nytt verk. Verken kommer att visas under evenemanget, tillfälligt eller under hela veckan beroende på konstformen.
Oscars är tillgängligt som utställningsyta eller scen men vi välkomnar också bidrag knutna till andra platser i kommunen.
Ett offentligt konstsamtal med alla konstnärer utifrån verken hålls på Oscars en av dagarna.

För vem och prissumma

Unga Kreatörer: För dig mellan 16 och 26 år boende i Lysekils kommun eller i angränsande kommun.
Sökande kan vara enskild eller grupp. Inget krav på att vara professionellt verksam. 5 konstverk väljs ut och en prissumma på 3000 kr/verk utgår till konstnärerna.

Utövande konstnärer: För dig som är en professionell utövare boende eller verksam i Lysekils kommun eller i angränsande kommun. Sökande kan vara enskild eller grupp. 3 konstverk väljs ut och en prissumma på 5000 kr/verk utgår till konstnärerna.

Ansökan

Ansökan ska vara inne senast 4 september och ska innehålla nedan information.

1. Verkets titel.
2. Kontaktinformation för verket.
Skriv inga namn på konstnären/konstnärerna.
För “Unga Kreatörer” ange ålder på sökande.
4.Vilken typ av verk; dess material, storlek, tekniskt genomförande och möjliga behov vid en eventuell upphängning/visning av verket, verkets längd, eventuella andra specialbehov för att visa upp verket.
Vilken plats verket är tänkt till; inomhus eller utomhus.
5. En kort beskrivning av verket och dess syfte.
Bilagor som ytterligare förklarar verket kan innehålla följande: fotografier av verket, skisser, videor, ljud .
6. För “Utövande konstnär” bifoga CV utan namn.

Skicka din ansökan som en pdf via e-post till adressen:
julia.chronholm@lysekil.se
Skriv i rubriken ”Konst för framtiden” och”Ung kreatör ”eller ”Utövande konstnär”.