Meny

Lysekils Kulturdagar

Kulturdagarna

Under kreativa dagar varje höst kan vi alla ta del av mångfalden och engagemangen i Lysekils kommun.

Lysekils Kulturdagar vill erbjuda en bred kulturell upplevelse och samtidigt ge möjlighet för det lokala kultur - och föreningslivet livet att visa upp sina verksamheter.

Kulturdagarna 2023 sker under perioden 2023-10-06 - 2023-10-13
Årets tema : Dåtid, nutid, FRAMTID


Anmälan och medverkan

Välkomna att fylla veckan med upplevelser!

Behöver ni bolla idéer, hitta en plats att vara på eller få mer information om evenemanget?

Kontakta kultursamordnare Julia Chronholm eller föreningsutvecklare Jonas Ingevaldsson för mer information.

jonas.ingevaldsson@lysekil.se 0523-61 32 15
julia.chronholm@lysekil.se 0523-61 33 70

Open Call

Som en del i programmet vill vi belysa perspektiv och visioner på vår framtid genom konst skapad av såväl unga kreatörer som etablerade konstnärer. Till utvalda bidrag utgår en prissumma. Vi uppmuntrar till fantasi och nytänkande och välkomnar era bidrag! Mer info och ansök här.

Samverkande arrangörer

Lysekils kulturdagar anordnas i ett samarbete mellan det lokala näringslivet, föreningar och Lysekils kommun.

Foton eller filmer från kulturveckan

Lysekils kommun kan komma att fotografera eller filma från detta tillfälle i syfte att informera om vår verksamhet i våra digitala kanaler som webbplats och sociala medier.

Foton och filmer betraktas som personuppgifter även om inte några namn nämns.

Vi vill därför informera dig om vår hantering av dina personuppgifter. Lysekils kommun sparar bilder och filmer i vår server och kommer inte använda dessa i kommersiellt syfte.

Personuppgiftsansvarig är nämnd kommunstyrelseförvaltningen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill att vi tar bort bilden från våra digitala kanaler. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post: registrator@lysekil.se.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post : dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.