Translate site

Translate

Meny

Viktig information om Corona

Här hittar du samlad information om coronavirussjukdomen covid-19. 

Besöksförbud på särskilda boenden från och med 12 december

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat om tillfälligt besöksförbud på särskilda boende i Lysekils kommun.

Förbudet gäller från idag till och med den 12 december 2020 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen.

Situationen kring coronaviruset och covid-19 är i ständig förändring och det ställer krav på både organisationer och människor att hålla sig uppdaterade om läget och ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen.

För att underlätta för dig som vill ta del av korrekt, tillförlitlig och relevant information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har vi på den här sidan samlat relevant information.

Information från Lysekils kommun

Kommunen har sedan den 28 februari aktiverat ett bedömningsteam, även kallat ”Pandemiteam”. Det består av kommundirektör, förvaltningschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kommunikationschef, HR-chef och kommunens säkerhetsstrateg som är sammankallande. ”Pandemiteamet” bedömer kontinuerligt behovet av åtgärder och beslut inom kommunens verksamheter utifrån coronahändelsens utveckling.

Bedömningarna grundas på den omvärldsbevakning som kommunstyrelseförvaltningen bedriver i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Smittskydd VGR, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) samt Folkhälsomyndigheten.

Är frågorna av allmän karaktär och berör kommunens arbete med corona / Covid-19 kan man kontakta kontaktcenter som svarar direkt eller hjälper dig vidare till rätt person.

  • Regelbundet uppdaterade nyheter - ibland flera om dagen - på kommunens hemsidan och på Facebook.
  • En gång i veckan kan man följa kommunalrådet som berättar om nulägessituationen - här på hemsidan och på Facebook.