Meny

Viktig information om Corona

Här hittar du samlad information om corona / covid-19. 

Information från Lysekils kommun

Situationen kring coronaviruset och covid-19 är i ständig förändring och det ställer krav på både organisationer och människor att hålla sig uppdaterade om läget och ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen.

Kommunen har sedan den 28 februari 2020 aktiverat ett Pandemiteam.
Pandemiteamet bedömer kontinuerligt behovet av åtgärder och beslut inom kommunens verksamheter utifrån coronahändelsens utveckling.

Bedömningarna grundas på den omvärldsbevakning som kommunstyrelseförvaltningen bedriver i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Smittskydd VGR, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) samt Folkhälsomyndigheten.