Translate site

Translate

Meny

Kvalitets- och förbättringsarbete

Trappa i sten.

Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete är viktigt för att ständigt utveckla och förbättra servicen till dem kommunen finns till för. Kommunen följer systematiskt upp och analyserar verksamhetens kvalitet.

Arbete med ständiga förbättringar är en naturlig del i kommunens verksamheter. Detta innebär att man ständigt gör verksamheten bättre och använder resurserna på bästa sätt.

Lysekils kommun har beslutat om riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar.