Translate site

Translate

Meny

Ekonomi

Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat
företagande. När det gäller privat verksamhet är vinsten målet medan
kommunernas syfte är att bedriva verksamhet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det
finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna.

En grundprincip är att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och kostnaderna får inte övervältras på kommande generationer utan varje generation skall bära sina kostnader.

Årsredovisning

Varje år skapas en årsredovisning som redovisar det ekonomiska utfallet, arbetet med övergripande mål och kommunens verksamhet.

Årsredovisningen innehåller även en övergripande sammanställning av resultaten för de kommunala bolagen samt en koncernredovisning där man slår ihop bolagens och kommunens
redovisning.

Årsredovisning 2019

I kommunens årsredovisning för 2019 redovisas det gångna årets verksamhet och det ekonomiska resultatet. Årsredovisningen presenterar också en övergripande sammanställning av kommunens verksamheter och bolag.

Den sammanställs av kommunens ekonomiavdelning för kommunstyrelsens räkning och fastställs av kommunfullmäktige. Årsredovisningen vänder sig både till kommunens politiker och andra intressenter.

Viktiga händelser och utvecklingsarbete

I årsredovisningen för 2019 kan du läsa om viktiga händelser under året och det utvecklingsarbete som pågår i verksamheterna. Årsredovisningen ger en bild av den omfattande bredd av verksamheter som finns i en kommun.

Under året har flera investeringar slutförts bland annat om- och tillbyggnad av Mariedalsskolan, ny servicebyggnad för hamnsservice, lekplats i Lysekils stadspark och Gullmarskajen.

I september namngavs forskningsfartyget R/V Svea av H.K.H Kronprinsessan Victoria på en nyrenoverade Gullmarskajen. Att kommunen med gemensamma krafter skapat förutsättningar för forskningsfartyget att ha Lysekil som hemmahamn är en viktig del i utvecklingen av Lysekils kommun som ledande inom det maritima området.