Meny

Projekt

Lysekils kommun deltar i och driver olika projekt av varierande storlek och karaktär.

Det övergripande målet med projekten är att utveckla kommunen och dra nytta
av de fördelar som finns med att arbeta i projektform.