Meny

Sammanträdeskalender

Här finns sammanträdestider för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.

Sammanträdeskalender för Jan-Jun 2020

Skriv tabellbeskrivning här


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige


12

18

22

27

24

Kommunstyrelsen

29


4

8

13

10

Socialnämnden

30

26

30

22

20

3

Socialnämndens

arbetsutkott

16

13

12

9

7

11

UtbildningsnämndenSamhällsbyggnadsnämndenRådet för folkhälsa och
social hållbarhetMiljönämnden i

Mellersta BohuslänPensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Kommunfullmäktige 2019

13 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj,
12 juni, 18 september, 23 oktober, 
20 november och 11 december.

Kommunstyrelsen 2019

30 januari, 27 februari, 27 mars, 2 maj, 29 maj, 
26 juni, 4 september, 9 oktober, 6 november och
27 november.

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019


Socialnämnden 2019

23 januari, 20 februari, 26 mars, 24 april, 28 maj, 
19 juni, 28 augusti, 1 oktober, 30 oktober, 26 november och 18 december.

Socialnämndens arbetsutskott 2019

10 januari, 7 februari, 7 mars, 11 april, 9 maj, 3 juni, 3 juli, 8 augusti, 5 september, 3 oktober, 
7 november och 5 december.

Utbildningsnämnden 2019

16 januari, 6 februari, 26 mars, 24 april, 28 maj,
19 juni, 28 augusti, 2 oktober, 13 november och
16 december.

Samhällsbyggnadsnämnden 2019

9 januari, 7 februari, 25 mars, 25 april, 28 maj, 19 juni, 26 augusti, 1 oktober och 7 november, 12 december

Folkhälsopolitiska rådet 2019


Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 2019


Pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor

21 mars, 16 maj, 12 september och 14 november.

Sammanträdeskalender för Jul-Dec 2019

Skriv tabellbeskrivning här


jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige18


23

20

11

Kommunstyrelsen4

9

6

27


Socialnämnden


28


1
30

26

18

Socialnämnden

arbetsutkott

3

8

5

3

7

5

Utbildningsnämnden


28


2

13

16

Samhällsbyggnadsnämnd


26


1

7

12

Rådet för folkhälsa och
social hållbarhetMiljönämnden i

Mellersta Bohuslän13

4

29


Pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor12


14