Meny

Dela sidan på sociala medier

Sammanträdeskalender

Här finns sammanträdestider för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.

Sammanträdeskalender för Jan-Jun 2019

Skriv tabellbeskrivning här


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige


13

13

17

15

12

Kommunstyrelsen

30

27

27


2

29

26

Socialnämnden

23

20

26

24

28

19

Socialnämndens

arbetsutkott

10

7

7

11

9


3


Utbildningsnämnden

16

6

26

24

28

19

Samhällsbyggnadsnämnden

9

7

25

25

27

27

Rådet för folkhälsa och
social hållbarhet
16


14

Miljönämnden i

Mellersta Bohuslän
5

10


Pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor21


16Kommunfullmäktige 2019

13 februari, 13 mars, 17 april, 15 maj,
12 juni, 18 september, 23 oktober, 
20 november och 11 december.

Kommunstyrelsen 2019

30 januari, 27 februari, 27 mars, 2 maj, 29 maj, 
26 juni, 4 september, 9 oktober, 6 november och
27 november.

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2019


Socialnämnden 2019

23 januari, 20 februari, 26 mars, 24 april, 28 maj, 
19 juni, 28 augusti, 1 oktober, 30 oktober, 26 november och 18 december.

Socialnämndens arbetsutskott 2019

10 januari, 7 februari, 7 mars, 11 april, 9 maj, 3 juni, 3 juli, 8 augusti, 5 september, 3 oktober, 
7 november och 5 december.

Utbildningsnämnden 2019

16 januari, 6 februari, 26 mars, 24 april, 28 maj,
19 juni, 28 augusti, 2 oktober, 13 november och
16 december.

Samhällsbyggnadsnämnden 2019

9 januari, 7 februari, 25 mars, 25 april, 28 maj, 19 juni, 26 augusti, 1 oktober och 7 november, 12 december

Folkhälsopolitiska rådet 2019


Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 2019


Pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor

21 mars, 16 maj, 12 september och 14 november.

Sammanträdeskalender för Jul-Dec 2019

Skriv tabellbeskrivning här


jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige18


23

20

11

Kommunstyrelsen4

9

6

27


Socialnämnden


28


1
30

26

18

Socialnämnden

arbetsutkott

3

8

5

3

7

5

Utbildningsnämnden


28


2

13

16

Samhällsbyggnadsnämnd


26


1

7

12

Rådet för folkhälsa och
social hållbarhetMiljönämnden i

Mellersta Bohuslän13

4

29


Pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor12


14