Meny

Dela sidan på sociala medier

Sammanträdeskalender

Här finns sammanträdestider för kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.

Sammanträdeskalender för Jan-Jun 2018

Skriv tabellbeskrivning här


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige


15

15

19

17

20

Kommunstyrelsen

31

28

28

24

30

27

(Inställt)

Kommunstyrelsens

ledningsutskott

17

(Inställt)

14

14

11

16

13

Socialnämnden

23

27

27

25

29

26

Socialnämnden

arbetsutkott

9

6

6

3

8


Utbildningsnämnden

24


1  27

25

29

19
(Inställt)

Byggnadsnämnden


8

26

26

28

28

Folkhälsopolitiska rådet

2627IT-nämnden26


28


Miljönämnden i

Mellersta BohuslänLönenämndenPensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor8


31


 

Kommunfullmäktige 2018

15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj,
20 juni, 20 september, 18 oktober, 25 oktober,
22november och 13 december.

Kommunstyrelsen 2018

31 januari, 28 februari, 28 mars, 24 april, 30 maj, 
27 juni, 5 september, 3 oktober, 7 november och
28 november.

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018

17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 
13 juni, 22 augusti, 19 september, 24 oktober, 
21 november och 12 december

Socialnämnden 2018

23 januari, 27 februari, 27 mars, 25 april, 29 maj,
26 juni, 28 augusti, 11 september, 2 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november och 18 december.

Socialnämndens arbetsutskott 2018

9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 4 juni, 3 juli, 7 augusti, 4 september, 9 oktober, 
6 november och 4 december.

Utbildningsnämnden 2018

24 januari, 1 mars, 27 mars, 25 april, 29 maj,
19 juni, 29 augusti, 2 oktober, 14 november och
12 december.

Byggnadsnämnden 2018

8 februari, 26 mars, 26 april, 28 juni, 30 augusti, 1 oktober och 15 november

Folkhälsopolitiska rådet 2018


IT-nämnden 2018

226 mars, 28 maj, 1 oktober och 3 december

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 2018


Lönenämnden 2018


Pensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor

8 mars, 31 maj, 6 september och 15 november.

Sammanträdeskalender för Jul-Dec 2018

Skriv tabellbeskrivning här


jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige20

18
25

22

13

Kommunstyrelsen5

3

7 28


Kommunstyrelsens

ledningsutskott


22

19

24

21

12

Socialnämnden


28

11

2
30

13 27

18

Socialnämnden

arbetsutkott

3

7

4

9

6

4

Utbildningsnämnden


29


2

14

12

Byggnadsnämnden


30


1

15


Folkhälsopolitiska rådet
12

23


IT-nämnden
1


3

Miljönämnden i

Mellersta BohuslänLönenämndenPensionärsråd och kommunala rådet för funktionshinderfrågor6


15