Meny

Dela sidan på sociala medier

Möten och Protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll från våra nämnder, råd och revisorer i kommunen. Samtliga protokoll är justerade innan de publiceras på hemsidan. Kontakta nämndkansliet om man vill ha protokoll med underskrifter.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämnden

IT-nämnden

Valnämnden

Folkhälsopolitiska rådet

Pensionärsråd och rådet för funktionshinderfrågor

Lysekils stadshus AB

Skriv tabellbeskrivning här

Protokoll


Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2018-03-01PDF