Meny

Dela sidan på sociala medier

Möten och Protokoll

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll från våra nämnder, råd och revisorer i kommunen. Samtliga protokoll är justerade innan de publiceras på hemsidan. Kontakta nämndkansliet om man vill ha protokoll med underskrifter.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämnden

Valnämnden

 

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll


 

 

Folkhälsopolitiska rådet

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll

  

 

Pensionärsråd och rådet för funktionshinderfrågor

Skriv tabellbeskrivning här

Kallelser

Protokoll

 

 

 

 

Lysekils stadshus AB

Skriv tabellbeskrivning här

Protokoll