Meny

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

man antecknar på möte

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen kan liknas med kommunens regering.

Styrelsen har den övergripande tillsynen över övriga nämnders och styrelsers verksamheter. Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen i Lysekils kommun är också ansvarig för hamnverksamheten, räddningstjänsten och tekniska förvaltningen. Den är också hemvärnsnämnd, arbetslöshetsnämnd, beredskapsnämnd, krisledningsnämnd och inköpsnämnd. Kommunstyrelsen ska också utöva ägartillsyn på de hel- och delägda kommunala bolagen.

Arbetsmarknadsåtgärder ingår i kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Möten och Protokoll