Translate site

Translate

Meny

Kungörelse: Kommunfullmäktige 2021-04-21

Kommunfullmäktige


Datum då kungörelsen sätts upp

2021-04-14

Datum då kungörelsen tas ned

2021-04-22

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunstyrelseförvaltningen

Ansvarig för kungörelsen

Mari-Louise Dunert

Kungörelse

Kallelse till kommunfullmäktigePDF