Translate site

Translate

Meny

Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2021-02-01

Nämnd

Lysekils Stadshus AB

Sammanträdesdatum

2021-02-01

Paragrafer

1-6

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-09

Datum då anslaget tas ned

2021-03-03

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen