Meny

Barnrättskonsult skapar engagemang hos politikerna

Åsa Ekman har närmare 20 års erfarenhet av att arbeta med barnkonventionen. Igår föreläste hon för kommunens förtroendevalda.

  Under onsdagens kommunfullmäktige föreläste författaren och barnrättskonsulten Åsa Ekman om barnkonventionen. Åsa bjöd på en inspirerande föreläsning som berörde men som också gav konkreta exempel på hur kommunens förtroendevalda kan arbeta för att implementera barnkonventionen. Tidigare under dagen föreläste hon även för socialnämnden, men föreläsningen då var mer inriktad på nämndens specifika uppdrag och utmaningar.

  Vi fick uppleva en inspirerande föreläsare som skapade ett stort intresse för ett viktigt ämne. Det jag mest tar med mig är tankar kring skapandet av engagemang och verkstad i implementeringen av barnkonventionen i vårt arbete, säger kommunalråd Jan-Olof Johansson om föreläsningen.

  Så här säger oppositionsråd Ronald Rombrant om föreläsningen i kommunfullmäktige:


  Först ska jag säga att det var en väldigt engagerande presentation! Helt klart gav det energi och motivation att arbeta med barnkonventionen i kommunens beslutsfattande. I vissa frågor är det givet att vi ska ha med oss barnkonventionen, tänker framförallt i allt som har med fysisk planering att göra. Vi har ett fokus på just barn och unga i vår styrmodell. Särskilt där måste vi se till att vi regelmässigt tar barnens perspektiv och barnens rättigheter i beaktande.

  Vi säger tack till Åsa Ekman för en fantastisk och inspirerande dag!

  Om Åsa Ekman

  Åsa Ekman har närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Åsa har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg och i dag är hon författare och konsult och hjälper organisationer på att bli bättre på att arbeta med barnkonventionen.

  Arbetet med barnkonventionen är en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målen Länk till annan webbplats. och Vision Lysekil 2030.

  Enligt UNICEF har de globala målen starka kopplingar till barnkonventionen och alla mål är viktiga.

  Exempel på globala mål som berörs av arbetet med barnkonventionen:

  Vision Lysekil 2030:
  ”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”