Translate site

Translate

Meny

Lägesbild Covid-19 för kommunen

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen för Covid-19 den 30 april.

Varje vecka uppdaterar kommunalrådet Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film. Du kan ta del av den här eller läsa punkterna nedan.

Lokalt

 • Folkhälsomyndighetens kommunvisa statistik visar 68 nya fall för vecka 16 i Lysekils kommun, vilket är minskning jämfört med föregående vecka då 83 fall noterades.
 • Socialförvaltningen rapporterar att ingen brukare har bekräftat covid-19. Bland personalen inom förvaltningen är det 3 medarbetare med bekräftad covid-19. Det är hög sjukfrånvaro bland personalen, men genom de egentester för covid-19 som genomförs konstateras att det rör sig om ”vanliga” förkylningar.
 • Arbetslivsförvaltningen rapporterar att ytterligare bekräftade fall av covid-19 bland personal och elever har konstaterats under veckan och att all undervisning inom vuxenutbildningen fortsatt genomförs på distans.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen rapporter att de har en medarbetare med bekräftad covid-19 och ytterligare en medarbetare som är föremål för smittspårning. Sammantaget är det ett fortsatt ansträngt läge inom flera av förvaltningens verksamheter.
 • Utbildningsförvaltningen rapporterar om fortsatt hög smittspridning vilket innebär hög belastning med anledning av smittspårning. Förvaltningen inväntar återgång på gymnasiet och högstadiet till kommande veckor. Planering för studenten pågår och närmare direktiv väntas de närmsta veckorna.
 • I regionen
 • Västra Götalandsregionen (VGR) rapporterar att det under vecka 16 rapporterades 5 467 fall, vilket är en minskning med 21 % jämfört med föregående vecka. Minskningen är statistiskt säkerställd i jämförelse med medelvärdet för de tre föregående veckorna.
 • VGR meddelade i onsdags att de skärpta regionala rekommendationerna förlängs till och med 16 majlänk till annan webbplats.
 • VGR hälsar även med ett generellt budskap om att högtider ska firas på distanslänk till annan webbplats. Så gäller naturligtvis även inför denna Valborg – håll avstånd och undvik trånga miljöer!
 • Landshövding Anders Danielsson lyfte i veckans lägesrapport från Länsstyrelsenlänk till annan webbplats om de konspirationsteorier som förekommer kring covid-19 och som sprids i olika forum både globalt och i Sverige. ”Att det förekommer desinformation och ryktesspridning i olika sammanhang och inte minst kopplat till pandemin är ingen överraskning för någon.” skriver Landshövdingen. Detta kan få en rad olika konsekvenser, varav en exempelvis kan vara att färre vaccinerar sig. Därför är det viktigt att vi alla är källkritiska till den information som vi nås av. Läs gärna mer om hur du är källkritisk på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps webbplatslänk till annan webbplats.

Nationellt

 • Regeringen meddelade igår torsdag att de gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram tydlig information om när och hur Sverige ska återgå till en mer normal situation. Målet är en nationell plan för hur och när restriktionerna "successivt ska kunna kan anpassas, lättas upp alternativt avvecklas". I dagsläget är det inte aktuellt med några lättnader.

Avslutning

 • Lokalt ser vi en minskning för den senaste statistikveckan. Men nu stundar Valborg och då finns en oro för att smittspridningen återigen ska öka med anledning av valborgsfirande. Fira gärna – på avstånd, hälsar VGR och Lysekils kommun!