Translate site

Translate

Meny

Aktuell information om coronaviruset

Med anledning av händelseutvecklingen av Covid-19 kan du här följa tillförlitliga myndigheter och organisationers rekommendationer.

Kommunen och Länsstyrelsen följer händelseutvecklingen. Länsstyrelsen i sin tur har avstämningar med Västra Götalandsregionen som samverkar med Folkhälsomyndigheten.

Har du allmänna frågor om coronaviruset och sjukdomen Covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Lysekils kommun tagit ställning till hur corona och Covid-19 ska hanteras inom organisationen. Kommundirektören har utarbetat ett direktiv för alla verksamheter att förhålla sig till.

Mer information om viruset, smittspridning och reserekommendationer finns på ett flertal webbplatser: