Meny

Totalförsvarsövning 2020

Pansarvagnar.

Lysekils kommun övar totalförsvar tillsammans med resten av Sverige - den första totalförsvarsövningen på över 30 år.

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Det är den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden vi måste skydda och stärka varje dag.

Civila och militära försvaret tillsammans

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Övningen är en möjlighet för vår kommun att höja kunskapen om vår roll i totalförsvaret och kommer att utveckla vår förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner även under mycket svåra förhållanden.

Kommunens roll

Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Kommunens skyldigheter vid höjd beredskap regleras genom lag. Det civila försvaret fokuserar framför allt på att:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, till exempel vård, skola och omsorg,
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Övningsmoment "regional samverkan"

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Försvarsmakten ansvarar för övningen där kommuner, regioner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, företag och frivilliga försvarsorganisationer medverkar.

Vår kommun deltar i övningsmomentet regional samverkan. Under övningen ställs vi inför olika händelser där vi bland annat får diskutera beslutsfattande, planering och prioritering av samhällsviktig verksamhet, kommunikation med allmänheten och samverkan med andra samhällsaktörer.

Även om Sverige är tryggare än många andra platser i världen har vi ett försämrat säkerhetsläge i omvärlden. I december 2015 beslutade regeringen att Sverige skulle återuppta planeringen av totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en del av arbetet med att stärka vårt totalförsvar. Försvarsmakten och MSB, leder och samordnar övningen där bland annat landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret under 2020.