Meny

Dela sidan på sociala medier

Budgetdialoger i samhällsbyggnadsnämnden

Politiker och tjänstepersoner från Lysekils samhällsbyggnadsnämnd.

Från vänster: Lars Nielsen, Linn Nielsen, Leif Ahl och Roger Siverbrant - politiker från samhällsbyggnadsnämnden. Margareta Govik är tillförordnad avdelningschef för mark och gata.

I slutet av april samlades politiker och tjänstepersoner i årets andra budgetdialog inför 2020.

Två budgetdialoger har utförts i samhällsbyggnadsnämnden under 2019. Den första genomfördes den 25 mars och bestod av dialog kring och planering av nämndens budgetplan för 2020.

Utmaningar och framtidsfrågor

Nämndens politiker och förvaltningens tjänstepersoner fick gruppvis reflektera kring vilka utmaningar och framtidsfrågor nämnden står inför. Man fick också diskutera utvecklingsmål i relation till framtida behov.

Prioriterade utvecklingsområden

Den 25 april genomfördes budgetdialog nummer två där resultat från den första budgetdialogen presenterades. Temat för dagen var att prioritera de utvecklingsmål som diskuterades vid det första tillfället.

Grupperna fick i uppdrag att ta fram tre till fem prioriterade utvecklingsområden som är viktiga framgångsfaktorer. De skulle också reflektera över framtidens krav och behov.

Resultatet från gruppdialogerna ska ligga till grund för samhällsbyggnadsnämndens målformulering inför budgetåret 2020.