Meny

Dela sidan på sociala medier

Miljoner för utveckling av hållbara marina näringar

Kristineberg Marine Research and Innovation Center.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beviljat sex miljoner kronor till Kristineberg Marine Research and Innovation Center under 2019, för att stärka innovation och utveckling av hållbara marina näringar.

Pengarna ska bland annat användas för att utveckla marina testbäddar och identifiera möjligheter och hinder för utveckling av blå hållbar ekonomi.

Satsning ligger rätt i tiden

- Att HaV har beviljat projektmedel för utveckling av hållbara maritima näringar visar att satsningen på en ny forsknings- och innovationsmiljö på Kristineberg, där Lysekils kommun är en av aktörerna, ligger helt rätt i tiden. Det innebär också att vi tar ett steg på vägen mot vår Vision Lysekil 2030. Visionen säger bland annat att Lysekil ska vara en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar, säger Leif Schöndell, kommundirektör i Lysekils kommun.

Uppbyggnaden av testbäddarna Akvamarin och Skagerrak och annan infrastruktur på och i anslutning till centret syftar till att öka möjligheterna för fler aktörer att utveckla nya havsbaserade produkter och och tjänster. Medlen från HaV kommer att ge möjlighet att investera i utrustning och infrastruktur som är viktig för att kunna utföra test och demonstration av exempelvis nya metoder för beredning av marina livsmedel.

Hållbarhetsmålen i fokus

Andra delar handlar om att skapa en handlingsplan för en hållbar blå ekonomi och bygga upp ett nationellt och internationellt nätverk med marina aktörer inom forskning och innovation.

- Med nära koppling till det västsvenska maritima klustret kommer centret att stärka möjligheterna att genomföra den nationella maritima strategin och stärka det svenska initiativet kring hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser, säger Lena Gipperth, professor vid Göteborgs universitet.

Kristineberg Marine Research and Innovation Centre är ett partnerskap mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden och Lysekils Kommun i nära samarbete med Innovatum som syftar till att skapa en ny forsknings- och innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt. Centret är beläget på den marina forskningsstationen Kristineberg, väster om Fiskebäckskil.

Ny verksamhetsledare på plats

Nyligen anställdes Martin Sjöberg som verksamhetsledare för centret. Han har arbetat med innovations- och samverkansfrågor i flera olika roller inom näringsliv, myndigheter och akademi.

- Vi kommer att arbeta hårt under 2019 för att etablera Kristineberg som ett öppet nationellt samverkanscenter för en hållbar blå ekonomi, och öka tillgängligheten och attraktiviteten för användare utanför akademin, säger Martin Sjöberg.