Meny

Dela sidan på sociala medier

Fem frågor till Leif

Kommundirektör Leif Schöndell.

Leif Schöndell är kommundirektör i Lysekils kommun. Här svarar Leif på fem frågor om det aktuella läget.

Aktuellt

Vad är aktuellt i verksamheten just nu?

Vi har startat upp budgetprocessen inför 2020 och bjudit in till omvärldsdagar för både tjänstemän och politiker. Målet med omvärldsdagarna är att skapa en gemensam omvärldsanalys utifrån de 13 omvärldstrender som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har identifierat som viktiga.

Omvärldsanalysen kommer att vara ett av de verktyg som Lysekils kommuns politiker använder i budgetarbetet. Analysen ska vara ett stöd för att kunna göra rätt ekonomiska satsningar utifrån de behov som man tror kommer att uppstå.

Vi håller också på att sammanfatta året som gått både när det gäller bokslut och årsredovisning för 2018.

Förändringar i nämndorganisationen

I samband med årsskiftet skedde en del förändringar i nämndorganisationen. Kan du sammanfatta dessa förändringar och vad som är bakgrunden till dem?

Byggnadsnämnden är omvandlad till en samhällsbyggnadsnämnd från och med 2019.

Syftet med förändringen är att skapa enklare och tydligare processer genom att nämndens ansvarsområde stämmer bättre överens med förvaltningsorganisationen.

Vid årsskiftet upphörde också de två kommungemensamma nämnderna för IT och lön som vi haft tillsammans med Munkedals kommun och Sotenäs kommun. Detta beror på en ändring i kommunallagen som gör det möjligt att istället jobba med avtalssamverkan kommuner emellan.

Den nya organisationsformen innebär inga förändringar i vårt arbetssätt, utan vi fortsätter samverka med både Munkedals kommun och Sotenäs kommun inom IT och lön.

Förfalskade bygglovshandlingar

I media har man kunnat läsa om att en person är anklagad för att ha förfalskat bygglovshandlingar från Lysekils kommun. Hur vill du kommentera detta?

Lysekils kommun har gjort en polisanmälan och en förundersökning är inledd. Vi får se vad detta leder till och jag kan bara konstatera att det inträffade är oerhört tråkigt ur flera aspekter.

Utbildning för blivande chefer

Tillsammans med sju andra kommuner anordnar Lysekils kommun ett utbildningsprogram för blivande chefer. Lysekils kommun har två utbildningsplatser på programmet och intresserade medarbetare har kunnat ansöka om platserna. Varför är den här typen av utbildningar betydelsefulla?

Våra chefer är viktiga för att tillsammans med våra medarbetare ge service och stöd till invånare och företag i Lysekils kommun. Vi vet att vi har många duktiga medarbetare, vilket syntes i de ansökningar som kom in till utbildningsplatserna. Utbildningsprogrammet ger möjlighet till inblick i chefsrollen vilket vi hoppas ska bidra till att fler söker chefstjänster.

Vi kommer också att anordna interna seminariedagar om vad det innebär att vara chef, för att ta tillvara på det intresse som vi såg under ansökningsperioden.

Livet i Lysekil

I höstas berättade du att du har skaffat övernattningslägenhet i Lysekil. Har ditt nya boende gett dig nya perspektiv på livet i Lysekil?

En av de saker som jag uppskattar mest i Lysekil är att det är nära till allt. Här finns det man behöver på gångavstånd, samtidigt som man hela tiden är medveten om havet, det är livskvalitet på riktigt.