Meny

Dela sidan på sociala medier

Bokslutsresultat för Lysekils kommun

Kallbadhuset i Lysekil i vinterlandskap.

Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 19,8 mnkr för 2018 i det preliminära bokslutsresultatet.

Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 19,8 mnkr. Detta kan jämföras med ett budgeterat resultat på 14,1 mnkr och föregående års resultat på 8,1 mnkr.

I det positiva resultatet ingår aktieförsäljning i Rambo AB om 12,3 mnkr vilket påverkat resultatet positivt.

Bättre balans mellan intäkter och kostnader

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 2,4 procent 2018, vilket är en förbättring jämfört
med 2017 då ökningen var 4,8 procent. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 2,5 procent under året.

När man jämför nettokostnadernas ökning på 2,4 procent och skatteintäkternas ökning på 2,5 procent visar siffrorna att Lysekils kommuns intäkter och kostnader börjar öka i samma takt.

- Det är positivt att vi har bättre balans mellan intäkter och kostnader men vi kan absolut inte slå oss till ro. Vi måste fortsätta vårt arbete med att anpassa vår organisation till de tuffare ekonomiska förutsättningar som vi vet väntar, säger kommunalråd Jan-Olof Johansson.

Varje nämnd kommer nu att få ta del av sitt resultat tillsammans med uppföljningar av
respektive verksamhet.

Mer information

Ta gärna del av den bokslutsinformation för 2018 som är sammanställd av ekonomiavdelningen. Sammanställningen ger en mer fördjupad bild av Lysekils kommuns preliminära bokslutsresultat.