Meny

Dela sidan på sociala medier

Fem frågor till Leif

Foto på kommundirektör Leif Schöndell.

Leif Schöndell är kommundirektör i Lysekils kommun. Här svarar Leif på fem frågor om det aktuella läget.

Aktuellt

Vad är aktuellt för dig just nu?

Frågor som rör Lysekils kommuns utveckling är alltid aktuella och just nu upplever jag att vi tar flera steg i rätt riktning. Vår vision Lysekil 2030 bygger på att vi är en hållbar och attraktiv kommun och då är frågor om platsens attraktivitet och social hållbarhet viktiga.

Arbetet med översiktsplaneringen går nu in i nästa fas och programhandlingen kommer att gå ut på samråd. Detta innebär att alla har möjlighet att tycka till om hur vi ska använda vår mark framöver.

Flera detaljplaner och projekt som syftar till att skapa nya, attraktiva bostäder är också på gång, men det handlar om processer som tar tid.

Vi har vidare skapat en struktur för uppföljningen av våra trygghetsfrågor och breddat vår samverkan inom organisationen. På samma sätt arbetar vi strategiskt med barn och unga och det finns planer på en familjecentral. Tanken är att familjecentralen ska vara ett stöd och arbeta med fokus på förebyggande åtgärder.

Social hållbarhet

Tisdagen den 30 oktober föreläste tidigare freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson i Gullmarsgymnasiets aula på Campus Väst om social hållbarhet och trygghet. Föreläsningen var kostnadsfri och öppen för alla att delta i. Vad tar du med dig från kvällen?

Hans Abrahamsson visar på sammanhanget mellan den globala utvecklingen och det som sker lokalt. Vi påverkas alla av omvärlden och har olika erfarenheter som både förenar och ibland drar oss isär.

Social hållbarhet handlar om att skapa ett mer inkluderande samhälle där man känner stolthet över platsen man lever på. Inkludering och trygghet har ett starkt samband och ju mer vi lär känna varandra, ju tryggare blir vi. För att nå ett samhälle där alla känner delaktighet behöver vi arbeta förebyggande och främjande.

Kompetensförsörjning

Analysföretaget Kairos Future har gjort en kartläggning över det framtida kompetensförsörjningsbehovet. Kartläggningen presenterades på ett gemensamt möte med politiker, representanter från näringslivet och medarbetare i Lysekils kommun.
Vad är viktiga frågor när det gäller den framtida kompetensförsörjningen?

Olika studier visar att platsen är viktig när man söker jobb, man är mer benägen att flytta till en attraktiv plats, än att flytta för ett specifikt jobb. Så vi har mycket att vinna på att ta ett gemensamt ansvar för platsen Lysekils kommun.

I organisationen Lysekils kommun arbetar vi med tillitsbaserad styrning via vår styrmodell. Tillitsbaserad styrning bygger på att chefer och medarbetare får större inflytande över den dagliga verksamheten. På detta sätt tar vi tillvara på erfarenheter och kompetenser för att ge våra kommuninvånare den bäst möjliga servicen.

Att man som medarbetare är delaktig och kan påverka sitt arbete menar jag är grundläggande för en attraktiv arbetsgivare.

Vi är våra medarbetare och i december uppmärksammar vi de personer som arbetat för Lysekils kommun i 25 år. Jag ser alltid framemot att få träffa våra ”25-åringar” som under lång tid gjort en värdefull samhällsinsats.

Lek- och mötesplatser

Det är mycket på gång runt lekplatserna i Lysekils kommun. Tidigare i år invigdes Grundsunds lekplats som har tema djuphav och nästa år kommer Brastad att få en ny lek-och mötesplats i centrum.
Även lekplatsen i Lysekils stadspark byggs om på temat blommor, fjärilar och bin.
Vilken betydelse har den här typen av mötesplatser för ett samhälle?

Mötesplatser där vi får kontakt och lär oss mer om varandra är en viktig pusselbit i ett attraktivt och hållbart samhälle. Så jag ser att våra lek- och mötesplatser skapar ett stort värde. Det är också mycket positivt att barn och elever involveras i arbetet med lekplatsutvecklingen.

Adventstid

Vi har precis vridit klockan till vintertid och adventshelgerna börjar så smått att närma sig. Vad är aktuellt i dessa tider?

Jag vill ta tillfället i akt att uppmärksamma att vi i år kommer att ha ett gemensamt julbord för alla medarbetare i Lysekils kommun. Julbordet kommer att bli i Gullmarsskolans matsal vid ett antal tillfällen i december och vår duktiga kostenhet kommer att stå för julmaten.

Att mötas över god mat är ett bra sätt att lära känna varandra och jag tycker det är väldigt roligt att vi på det här sättet kan träffas över förvaltningsgränserna.