Meny

Dela sidan på sociala medier

Ny arena för marin forskning och innovation

Foto på samarbetspartners som håller varsin vimpel.

Leif Schöndell representerade Lysekils kommun vid invigningsceremonin och syns här tillsammans med övriga samarbetspartners i Kristineberg Marine Reseach & Innovation Centre.

Lysekils kommun är en av parterna i nyinvigda Kristineberg Marine Reseach & Innovation Centre.

Kristineberg Marine Reseach & Innovation Centre är ett partnerskap för marin forskning
och innovation med fokus på hållbar blå tillväxt. I centret ingår Göteborgs Universitet, Chalmers, IVL, Rise, KTH och Lysekils kommun.

Centret utgår från Kristinebergs marina forskningsstation utanför Fiskebäckskil och
målsättningen är att öppna upp för nya samarbeten mellan näringsliv och förvaltning.

Fredagen den 25 maj invigdes verksamheten och cirka 100 personer var på plats, bland annat
representanter från Näringsdepartementet samt Hav och vattenmyndigheten.
Lysekils kommun representerades av kommunstyrelsens presidie, representanter för maritim utveckling samt kommundirektör Leif Schöndell.

- Att vara en aktiv part i Kristineberg Marine Reseach & Innovation Centre är ett steg på vägen mot vision Lysekil 2030. Visionen har en tydlig ambition om att Lysekils kommun ska vara ledande inom maritima näringar och en självklar mötesplats där vi hela tiden utvecklas, säger Leif Schöndell.

Unikt samarbete med stor utvecklingspotential

Samarbetet mellan de olika parterna är unikt i Europa och lyfter prioriterade frågor inom
det marina området. Det finns också en stor utvecklingspotential när det gäller
kunskapsöverföring och utveckling eftersom de medverkande organisationerna bidrar med olika kompetenser.

Kristineberg Marine Reseach & Innovation Centre kommer att fokusera på huvudområdena
marina livsmedel, marin energi och marin förvaltning och restaurering.

Foto på Jessica Hjerpe Olausson och Jakob Granit.

Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert på Västra Götalandsregionen, var dagens moderator och syns här tillsammans med Jakob Granit, generaldirektör på Hav- och Vattenmyndigheten.

Foto på Axel Wenblad och Per Hall.

Axel Wenblad, ordförande WWF och initiativtagare samt Per Hall, prefekt marina institutionen Göteborgs universitet.