Meny

Dela sidan på sociala medier

Budgetdialog

Foto från budgetdialogsmöte i Lysekils kommuns kommunfullmäktigesal.

Förvaltningscheferna presenterade sina verksamheter, här syns samhällsbyggnadschef Per Garenius.

Dialogen är en viktig del av budgetarbetet när kommunstyrelsen och nämndernas presidier samlas.

Onsdagen den 14 februari var det dags för budgetdialog med kommunstyrelsen och nämndernas presidier. Budgetdialogen är en del av budgetarbetet inför 2019 och syftet med dagen var att ge politikerna en sammanfattande lägesbild av kommunens verksamheter.

Kommunalråd Jan-Olof Johansson hälsade välkommen och dagen inleddes med filmen Livet i Lysekil som ger en glimt av livskvaliteten i vår vackra kommun.

- Vi har verkligen fantastiska platser och omgivningar som alla har sin tjusning året runt, sa kommunchef Leif Schöndell.

utvecklingsledare Ing-Marie Tjulander pratade om visionen Lysekil 2030, samt våra värdeord öppet, enkelt, värdigt.

Ansvariga för Lysekils kommuns fem utvecklingsområden gjorde en kortfattad analys av respektive område och beskrev utvecklingsarbetet.

Samtal om prioriteringar

Lysekils kommun har fyra olika förvaltningar och varje förvaltningschef presenterade sin verksamhet. Utgångspunkten för presentationerna var betydelsefulla händelser under året, nuläge och viktiga framtidsfrågor.

Efter presentationerna följde samtal utifrån frågeställningen; Vad ska vi prioritera för att vara en attraktiv kommun för våra invånare och ändå klara ekonomi i balans?

Omvärldsbevakning och framgångsfaktorer

Eftermiddagen bjöd på omvärldsbevakning med utgångspunkt från befolkningsutveckling,
näringsliv, arbetsmarknad, folkhälsa, integration, miljö, samhällsutveckling, kultur och fritid.

Andra områden som lyftes var hållbar samhällsutveckling, medborgarundersökning,
personalsituation och ekonomiska förutsättningar.

Dagen avslutades med en ny gruppdialog på temat utmaningar och framgångsfaktorer.

Nästa steg i budgetprocessen är budgetdialoger med respektive nämnd, dessa dialoger kommer att genomföras onsdagen den 14 mars.