E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Nyheter för kommun och politik

 • Nästa fas i arbetet med medborgardialogen är ...

  Arbetet med medborgardialogen har utgått ifrån frågeställningen ”Känner du dig trygg i Lysekils komm...
  Läs mer
 • Kommunfullmäktige 20 oktober

  Kommunfullmäktige sammanträder i kommunhuset onsdag 20 oktober med start kl. 17.30
  Läs mer
 • I händelse av att en kris inträffar

  Kommunen arbetar på flera olika sätt för att Lysekil ska upplevas som en trygg och säker plats att b...
  Läs mer
 • Kommunalrådet har ordet

  Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsens ordförande, informerar efter kommunstyrelsemötet 6 oktober.
  Läs mer
 • Ta chansen att påverka!

  Glöm inte svara på medborgarenkäten från SCB om du är en av 1200 slumpvis utvalda i Lysekils kommun.

  Läs mer
 • Välkommen till Lysekils kommun Karolina

  I dag börjar Karolina Samuelsson sin nya tjänst som kommundirektör i Lysekils kommun.
  Läs mer
 • Nästa fas i arbetet med medborgardialogen är ...

  Arbetet med medborgardialogen har utgått ifrån frågeställningen ”Känner du dig trygg i Lysekils komm...
  Läs mer
 • Kommunfullmäktige 20 oktober

  Kommunfullmäktige sammanträder i kommunhuset onsdag 20 oktober med start kl. 17.30
  Läs mer
 • I händelse av att en kris inträffar

  Kommunen arbetar på flera olika sätt för att Lysekil ska upplevas som en trygg och säker plats att b...
  Läs mer
 • Kommunalrådet har ordet

  Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsens ordförande, informerar efter kommunstyrelsemötet 6 oktober.
  Läs mer
 • Ta chansen att påverka!

  Glöm inte svara på medborgarenkäten från SCB om du är en av 1200 slumpvis utvalda i Lysekils kommun.

  Läs mer
 • Välkommen till Lysekils kommun Karolina

  I dag börjar Karolina Samuelsson sin nya tjänst som kommundirektör i Lysekils kommun.
  Läs mer