Meny

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut i övergripande frågor för kommunen och består av förtroendevalda politiker.

Exempel på övergripande frågor är ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar och stadsplanering.

I Lysekils kommun är det 31 ledamöter och 21 ersättare i kommunfullmäktige vars sammansättning är resultatet av allmänna val. Fullmäktige leds av ett presidium som består av ordförande Klas-Göran Henriksson (S), 1:e vice ordförande Siv Linnér (S) och 2:e vice ordförande Gert-Ove Forsberg (LP).

Kommunfullmäktiges möten är offentliga

Kommunfullmäktige sammanträder i kommunhuset, sammanträdena hålls en gång i månaden och utannonseras i Lysekilsposten, Bohusläningen samt på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och allmänheten är hjärtligt välkommen till kommunhuset för att lyssna. Du kan även höra sammanträdet på Radio Bohuslän.

Så här kan du påverka

Ett sätt att påverka politiken i Lysekils kommun är att vara med och välja de politiker som styr kommunen. Det gör du i de allmänna valen vart fjärde år. Det går även att påverka de folkvalda politikerna mellan valen.