Translate site

Translate

Meny

Kommundirektör och kommundirektörens ledningsgrupp

Kommundirektören i Lysekils kommun heter Leif Schöndell och är kommunens högste tjänsteman.

Lysekils kommun styrs av förtroendevalda politiker via kommunfullmäktige och olika nämnder. Kommunfullmäktige utser ett kommunalråd som representerar den politiska majoriteten och ett oppositionsråd som representerar den politiska oppositionen.

Kommundirektör

Förvaltningarna består av tjänstemän, som inte är politiskt tillsatta, och som har som uppgift att utföra det arbete som nämnderna beslutar om.

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteman och ansvarar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten. Till sin hjälp har kommundirektören en ledningsgrupp som består av förvaltningschefer och avdelningschefer.

I Lysekils kommun är kommundirektören också förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen.

Leif Schöndell

Leif Schöndell

Kommundirektör
0523 - 61 31 01
leif.schondell@lysekil.se

Kort om hur kommuner styrs

Alla kommuner i Sverige styrs av politiker som är folkvalda av medborgarna. Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner. Merparten, 97 procent, är fritidspolitiker och sköter sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Nämnder

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av förtroendevalda politiker. Kommunfullmäktige utser ledamöter till kommunens politiska nämnder, nämnderna ansvarar för olika områden av kommunens verksamhet.

I Lysekils kommun finns fyra nämnder samt en gemensamma miljönämnd med kommunerna Sotenäs och Munkedal. De fyra nämnderna i Lysekils kommun är; kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden.

Förvaltningar

Precis som det finns olika politiska nämnder finns det även olika förvaltningar. Förvaltningarna består av tjänstemän, som inte är politiskt tillsatta, och som har som uppgift att utföra det arbete som nämnderna beslutar om.

I Lysekils kommun finns fyra förvaltningar; kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.