Translate site

Translate

Meny

Förvaltningar

I Lysekils kommun finns fyra olika förvaltningar som har ansvar för olika verksamhetsområden.

Förvaltningarna består av anställda medarbetare som inte är politiker. Förvaltningarnas uppgift är att utföra det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om i kommunfullmäktige och de olika nämnderna.

Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden och i Lysekils kommun finns fyra olika förvaltningar; kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.