Translate site

Translate

Meny

Diarium och arkiv

I Lysekils kommun registreras handlingar på olika sätt. Ett sätt är att registrera dem i ett diarium, detta kallas att diarieföra.

Diarieföring görs så att du ska kunna veta vilka handlingar som skickas in till eller skickas ut från Lysekils kommun. Varje nämnd har ett eget diarium.

I stort sett alla handlingar som registrerats i diariet bevaras i kommunens arkiv. De bevaras för all framtid för att det ska vara möjligt för dig att ta del av handlingar.

Hur kan du använda diariet?

Om du söker en handling, så ta kontakt med registrator som söker i diariet.
Du behöver inte tala om vem du är eller varför du vill se handlingen.

Regler för sekretess

De uppgifter som registreras i diariet är offentliga, vilket innebär att du får läsa dem. Däremot är det inte säkert att du får titta på alla handlingar eftersom vissa handlingar är skyddade av sekretess.