Translate site

Translate

Meny

Möten och protokoll från tidigare år

Här hittar du samtliga kallelser och protokoll från våra nämnder och råd i kommunen från år 2019 och 2020.

Protokoll för nämnderna 2018 finns nedan samt kommunfullmäktige och kommunstyrelsens protokoll för 2016-2017. Söker du handlingar längre tillbaka kan du kontakta registraturen i Lysekils kommun. 

Kallelser och protokoll för 2020

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet

Lysekils stadshus AB

Jävsnämnden

2019

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet

Lysekils stadshus AB

2018

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Byggnadsnämnd

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

IT-nämnden