Meny

Frågor och synpunkter

Vi vill bli bättre på vårt arbete med att utveckla våra verksamheter, därför är det viktigt för oss att få synpunkter.

Du kan lämna synpunkter på vad som helst i kommunens verksamhet. Ibland kan det vara svårt att veta exakt vad kommunen ansvarar för och inte eftersom det beror på vad saken gäller.

Till exempel kan en väg vara antingen kommunens, Trafikverkets eller en vägförenings ansvar. Om din synpunkt gäller något som ligger utanför kommunens ansvar så kommer du att få besked om det om du har lämnat dina kontaktuppgifter. Om dina synpunkter gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten, så har vi tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen.

Din synpunkt kommer att registreras i vårt diarium och skickas till ansvarig tjänsteman och återkopplas till dig inom fyra veckor, förutsatt att du lämnat dina kontaktuppgifter.

Vilket område rör synpunkterna? * (obligatorisk)
Jag vill * (obligatorisk)


Jag skickar in denna synpunkt som


För att vi skall kunna återkoppla behöver du fylla i nedanstående uppgifter, lämna tomt om du inte vill ha återkoppling