Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Vuxenutbildningens inriktningar

Följande inriktningar finns inom vuxenutbildningen.

Grundläggande nivå

Grundskolestudier för vuxna som behöver läsa in grundskolans kurser till och med årskurs nio.

Gymnasial nivå

Gymnasiestudier för vuxna där du har möjlighet att komplettera det som inte blev fullföljt i ungdomsskolan, eller läsa in ett ämne eller behörighet som du behöver för vidare studier.

Yrkesutbildning

Gymnasial yrkesutbildning för vuxna där samtliga kurspaket skapas i samarbete med olika branschråd och anpassas till den studerandes behov.

Lärlingsutbildning

Gymnasial vuxenutbildning där 70 procent av utbildningen genomförs på en arbetsplats med en handledare och 30 procent genomförs i skolan.

Distansstudier

Campus Väst vuxenutbildningen erbjuder möjligheten att studera på distans och då sker studierna via datorlänk.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar för företag och organisationer som är anpassade till dess struktur och behov. Kurserna anpassas för att kunna kombineras med deltagarnas arbetstid.

Högskola på distans

I samverkan med universitet och högskolor erbjuds högskolestudier på hemmaplan. Studierna bygger på självstudier i kombination med telebildundervisning genom hemdator med enstaka besök på universitetet.

Komvux som särskild vuxenutbildning

Komvux som särskild vuxenutbildning är en del av vuxenutbildningen med en egen läroplan för intellektuellt funktionshindrade och vuxna med förvärvad hjärnskada.