Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Validering

Ingress

Det som valideras är en persons kunskap och färdighet. En gjord validering kan mynna ut i antingen intyg eller betyg. Vill validanden ha betyg behöver personen göra prövning i varje kurs. Men personen kan också välja att få ett intyg över sina kunskaper.

Validering sker både teoretiskt och praktiskt utifrån gymnasiekursernas ämnesmål, centralt innehåll och betygskriterier.

En validering är en process som kan ta olika lång tid där man börjar med en kartläggning av dina kunskaper/erfarenheter, och där du måste visa upp betyg och arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg eller andra intyg som kan vara relevanta. Detta för att vi ska kunna se var du har fått dina kunskaper och erfarenheter ifrån.

Vi bedömer då om du kan validera några av kurserna i den utbildning du sökt, eller rekommenderas att gå utbildningen.
I vissa utbildningar krävs att du visar dina praktiska kunskaper på en arbetsplats.

Mer information om validering, finns på Skolverket. Länk till annan webbplats.

Kompetenskartläggning

Formuläret fylls i digitalt, scrolla längre ned på sidan. Tillsammans med bilagor i form av kopior på betyg, arbetsgivarintyg, arbetsintyg, licenser, certifikat eller liknande utgör handlingen en kompetenskartläggning.

En kartläggning av reell kompetens, det vill säga den kompetens du har just nu oavsett hur och var kompetensen skapats, kan därför ta lite tid och är oftast inget man skriver färdigt på en gång. Då kan du komplettera genom att skicka in ett till formulär. En kompetenskartläggning är utforskande och handlar om att få fram såväl utbildningar och yrkesliv som fritid och eventuellt föreningsliv.


För att en kartläggning av reell kompetens ska vara bedömningsbar krävs det en djupare beskrivning av exempelvis arbetsinnehållet än bara en yrkestitel. Vad gjorde du under din arbetsdag? Vilka situationer krävde ditt allra yttersta av yrkeskunnande för att lösa? Har du fritidsintressen som ligger i linje med utbildningen? Det är inte bara utbildningar som är intressant. Allt du har gjort kan vara viktigt.

Kanske finns det en samtalspartner i din närhet? För att få fram erfarenheter som ofta ligger dolda i minnet krävs tid men framför allt samtal. Att berätta om händelser, arbeten och annat man har varit med om gör att minnena framträder. Om du därefter kontaktar utbildningen/anordnaren kan de erbjuda vägledning där kartläggningsformuläret eventuellt kan kompletteras ytterligare efter ett antal vägledande följdfrågor.


Kompetenskartläggningen är den första delen av en validering. Den andra delen är kompetensbedömning. Den utgår alltid från något. Inom vuxenutbildningen är det för tillgodoräknande som kurs- och ämnesplaner inom utbildningen jämförs med kompetenskartläggningen. De krav som bedömningen görs mot är vägledande för vad som är viktigt att få fram i kompetenskartläggningen.

Formulär

Börja med det som du minns och kanske har dokument om.
Fyll i de rutor du kan. Fundera sedan djupare kring exempelvis dina arbetsplatser. Vad gjorde du där? Vad bestod en arbetsdag av?

Elev med reell kompetens
(Elev som bedömer sin samlade erfarenhet att motsvara delar av eller hela utbildningens innehåll.)Utbildningar
Här anger du eventuella utbildningar

1. Annan utbildning
Eftergymnasial, högskola/universitet, kurser eller motsvarande


2. Annan utbildning
Eftergymnasial, högskola/universitet, kurser eller motsvarande


Annan utbildning 3
Eftergymnasial, högskola/universitet, kurser eller motsvarande


Annan utbildning 4
Eftergymnasial, högskola/universitet, kurser eller motsvarande


Annan utbildning 5
Eftergymnasial, högskola/universitet, kurser eller motsvarande


Yrkesbevis, certifikat, licenser eller liknande
Yrkesbevis, körkort, certifikat eller andra behörigheter som har betydelse för utbildningen.Yrkeserfarenhet / Praktik
Ange arbetsgivare/praktikplats och beskriv så noggrant som möjligt de arbetsuppgifter du utförde. Beskriv vad och hur du utförde dina arbetsuppgifter. Här räcker det inte bara med yrkesbeteckning. I vilka situationer fick du till exempel använda ditt yrkeskunnande lite extra? Finns det situationer som du är särskilt stolt över att ha löst i arbetet?
Arbetsgivare 1
Arbetsgivare 2
Arbetsgivare 3
Arbetsgivare 4Arbetsgivare 5
Språklig kompetens
Beskriv de språk du behärskar. Beskriv hur du i tal och skrift använde språket/språken för att klara av exempelvis arbetet, studier, samhällssammanhang eller annat. Ge gärna exempel på tillfällen som krävde lite extra språklig ”ansträngning”.
Digital kompetens
Ange vad du har för erfarenheter av att hantera datorer, annan digital utrustning och vilka datorprogram du behärskar.
Annan erfarenhet
Ange annan erfarenhet som föreningsliv, hobby, intressen, utlandsvistelser med mera. Beskriv så noggrant som möjligt var, vad och hur du skaffade dig din erfarenhet. Tänk på din utbildning. Har du erfarenheter från antingen föreningsliv eller fritid som ligger i linje med utbildningens innehåll?
Annan erfarenhet eller information som du vill lyfta fram
Här anger du annan eventuell information av intresse.
Dokument (bilagor)
Vissa saker kan inledningsvis vara lättare att visa än att skriva om. Exempel: Du har byggt eller byggt om ett hus på fritiden. Då kan det vara lättare att ta bilder på detaljer som till exempel kräver högre skicklighet. I samtal med kartläggaren runt bilderna kan det vara lättare att formulera och synliggöra kompetensen, som då nedtecknas i kompetenskartläggningen.


Information
När du trycker på Skicka skickas ditt ifyllda formulär till studie- och yrkesvägledaren.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta mig.

Studie- och yrkesvägledare

Susanna Samuelsson

0523-61 33 18 Länk till annan webbplats.

susanna.samuelsson@lysekil.se Länk till annan webbplats.