Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

SFI, Svenska för invandrare

SFI utbildning i klassrum

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Du studerar 15 timmar per vecka på Lysekils vuxenutbildning. Vi finns på Verkstadsgatan 6 i Lysekil.

Bidra till ett aktivt deltagande i samhällslivet

Utbildning i svenska för invandrare ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl analfabeter som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

Vem har rätt till att få undervisning?

Rätt till utbildning i svenska för invandrare har den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 16 år. Man ska också sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Rättigheten gäller även finländska medborgare som stadigvarande arbetar i kommunen men bor i Finland nära gränsen till Sverige och som i övrigt uppfyller villkoren. Däremot omfattas inte personer som har kunskaper i det danska eller norska språket som gör att grundläggande svenskundervisning inte kan anses nödvändig.

Hur anmäler man till SFI?

Du gör din anmälan i webformuläret "Intresseanmälan till SFI" som du hittar här nedanför.

Kontakta receptionen på Lysekils vuxenutbildning om du behöver hjälp för att anmäla dig till SFI.