Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Projekt-Hållbarhet i West

ESF projekt

Projekttid


Januari 2024 – december 2025 (24 månader)
Uppstart januari 24 (1 månad)
Genomförande feb 24-okt 25 (21 månader)
Utvärdering/avslut nov-dec 25 (2 månader)

Projektmål – vad vill vi åstadkomma?

  • Ökad kompetens kring hållbart arbetsliv för alla anställda (arbetsmiljö, friskfaktorer etc)
  • Ökad kunskaps- och metodutveckling inom utvecklande av hållbarhetsfaktorer inom olika utbildningsämnen (t ex hållbar turism, gröna batterier, grönt tänk inom restaurang, terminologi för hållbarhet inom SFI.
  • Öka kompetensen kring diskriminering och att mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser har brutits.

Har du frågor eller funderingar om projektet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Projektsamordnare: Ola Hansson

Telefon: 0766-96 91 20
E-post:Ola.hansson@lysekil.se

 

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se