Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Projekt - Omställning i West

ESF-projekt

Omställning i West

Projektet pågår från 1 augusti 2023 fram till 31 juli 2025 med genomförande under september 2023 - juni 2025.

Projektbudget

Projektets budget är drygt 9,5 Mnkr, varav 5,3 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet (54%), och ingår i programområdet A1A (Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv
för alla) och Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige.

Samverkanspartner

I projektet medverkar 6 av Westums 41 medlemmar – Campus Mölndal, Kunskapsförbundet Väst, Falkenberg vuxenutbildning, Bengtsfors vuxenutbildning, Lysekil vuxenutbildning och Campus Västra Skaraborg.
Dessa har arbetat fram egna lokala arbetsmål utifrån den övergripande problemsammanställningen som gjordes gemensamt. De kommer därför att vara de som medverkar i mest aktiviteter men även andra av Westums medlemmar kommer att kunna ta både av aktiviteter och resultatet.

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum.
Projektets insatser ska nå ut till drygt 790 deltagare som erbjuds kompetensutvecklingsinsatser relaterad till projektmålen.

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

Vi står inför en stor omställning och måste ta ett stort kompetenssteg för att klara detta. En omställning i samhället där fler befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och där det ändå finns ett mycket stort kompetensbehov hos nästan alla företag och organisationer. Vuxenutbildningen är och kommer förbli en viktig aktör för att minska klyftan och att få folk närmare arbete genom utbildning. Men också för att utbilda till det som arbetsmarknaden behöver.

Projektet "Omställning i West" har tagit avstamp i det behovet och ser att man på längre sikt har följande mål:
- Beslutsfattare som ser vuxenutbildningen som en motor för livslångt lärande och kompetensdistributör för arbetslivets framtida behov.
- Vuxenutbildning som kan nå nya målgrupper och utveckla sin verksamhet
- Personal som använder nya pedagogik, nya verktyg och stödjer elever på ett nytt sätt.

Vad erbjuder projektet till våra medlemmar?

För undervisande personal erbjuds en kombination av aktiviteter att ge personalen ökad kompetens och möjlighet att utveckla den egna verksamheten och för att få ökad kvalitet i genomförande av sitt dagliga arbete. Aktiviteterna kommer att bestå av föreläsningar, små kurser, workshops på olika tema samt olika former av kollegialt lärande, att ta del av andras goda exempel både lokalt, regional och internationellt. Fokus i aktiviteterna kommer vara på pedagogik, handledning, digitalisering, generell vägledning, specialpedagogik och språkstöd.

Ledningspersoner kommer ta del av samma kompetensutveckling såsom undervisande personal ovan, men erbjöds även utbildning/stöd i hur man som rektor arbetar med sin personalgrupp för att utveckla verksamheten med fokus på kvalitetssäkring, nya utbildningar och andra utmaningar som påverkar medlemmarnas utveckling framåt och kräver löpande omställningsarbete i organisationen.

Kontakt för frågor om projektet:

Projektsamordnare: Caroline Sjöberg

E-post: caroline.sjoberg@lysekil.se

 

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se