Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lärlingsinformation till företag

Genom samverkan med dig som företagare kan vi i vissa fall erbjuda yrkesutbildning som lärlingsutbildning

Arbetsplatsförlagt lärande


Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde. Som lärling får eleven aktuell kunskap i företaget och naturligt ett utökat kontaktnät som kan leda till arbete efter avslutad utbildning.


Hur går det till att ha en lärling?


När den blivande eleven hittat dig som arbetsgivare eller du som företagare har hittat en person som är intresserad av mer information kontaktar ni skolan. Skolan, arbetsplatsen och eleven kommer överens om ifall det är möjligt att genomföra utbildningen och vilka kurser som ska ingå utifrån valt yrkesområde. När vi är överens skriver vi ett utbildningskontrakt.
Handledaren introducerar momenten i yrket och ger eleven handledning och stöd i att utveckla yrkeskunskaperna. Lärare, handledare och elev träffas kontinuerligt i trepartssamtal för att se elevens progression i utbildningen samt samplanera resterande del av utbildningen. Eleven följer sin handledare eller annan ansvarig personals schema på arbetsplatsen. En lärare på skolan är ansvarig för betygsättningen som görs tillsammans med handledaren på arbetsplatsen. Upplägget av utbildningen anpassas till respektive arbetsplats och i vissa fall görs en del moment i skolan.


Vilka yrken kan passa som lärlingsutbildning?


Exempel på yrkesområden för lärlingsutbildning är bageri/konditori, fastighetsskötsel, reception, lokalvård, florist, charkuteri/styckare, måltidsbiträde/kock, servering, handel, hotell/reception, naturbruk m fl.

Allmänna riktlinjer


• För att studera på Vuxenutbildningen krävs att elev en är över 20 år eller har en avslutad gymnasieutbildning. Det finns ingen övre åldersgräns för att studera på Komvux. Däremot minskar möjligheten att få studiemedel från 47 års ålder.
• För att studera som lärling gör eleven ett aktivt val mot ett yrkesområde.
• 70% eller mer av utbildningstiden ska vara förlagd till arbetsplatsen.
• Arbetsplatsen får ersättning för att ta emot en lärling.
• Utbildningens längd varierar beroende på yrkesval.
• Under pågående utbildning har eleven en ansvars och olycksfallsförsäkring.
• Utbildningen kan avbrytas i förtid om lämpligheten anses bristande.