Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Våra program

Foto av huvudbyggnaden på Campus Väst i Lysekil.

Gullmarsgymnasiet erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program samt introduktionsprogram.

Yrkesprogram

Utbildningen på yrkesprogrammen ger mer tid för yrkesämnen vilket leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera på en yrkeshögskola. Du kan också välja att läsa extra ämnen under gymnasietiden om du vill studera vidare på högskolan.

Behörighet till yrkesprogram

För att ha behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen. Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier tillsammans med vår Studie- och yrkesvägledare. Du kan behöva använda det individuella valet till att läsa teoretiska ämnen, eller utnyttja möjligheten med utökat program.

Gymnasial lärlingsutbildning

På en gymnasial lärlingsutbildning genomför du som elev minst 50 procent av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Din utbildning leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.

På Gullmarsgymnasiet erbjuder vi lärlingsutbildning på följande program:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Vård- och omsorgsprogrammet

Riksrekryterande yrkesprogram

Riksrekryterande yrkesprogram innebär att du har möjlighet att söka till utbildningen oavsett var du bor i landet.

Gullmarsgymnasiet erbjuder ett riksrekryterande yrkesprogram: Marint Naturbruk. Om du vill kan du läsa till grundläggande högskolebehörighet som utökad kurs.

Högskoleförberedande program

Utbildningen på de högskoleförberedande programmen lägger grunden för fortsatta studier på högskolan och leder till en högskoleförberedande examen.

Behörighet till högskoleförberedande program

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen ska 4 av de ytterligare 9 ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.

För naturvetenskapligt program och teknikprogrammet ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi. Om du vill ha särskild behörighet till en högskoleutbildning kan du behöva planera dina gymnasiestudier noga. Det gör du bäst tillsammans med vår Studie- och yrkesvägledare.

Riksrekryterande högskoleförberedande program - Spetsutbildning

Spetsutbildning innebär att du som elev får möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper. Det är också möjligt för dig att läsa kurser vid universitet eller högskola parallellt med gymnasiestudierna. Spetsutbildningarna är riksrekryterande och tar således emot elever från hela landet.

På Gullmarsgymnasiet erbjuder vi en Marinbiologisk Spetsutbildning inom ramen för Naturvetenskapsprogrammet.

Introduktionsprogram

Du som inte är behörig till ett nationellt program kan välja att gå ett av de fem introduktionsprogrammen. De ger obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.