Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Elevresurser

Foto av utsikten från Gullmarsgymnasiets bibliotek.

På Gullmarsgymnasiet finns en väl fungerande organisation som jobbar förebyggande och hälsofrämjande med våra elever.

Vi bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Allt för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Alla på skolan har tillgång till skolsköterska, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, socialpedagog och speciallärare.

Elevhälsan kan ses som elevens egen företagshälsovård. Liksom företagshälsovården arbetar vi både förebyggande och med att lösa olika typer av problem som kan uppstå.

Elevstödsteamet arbetar gemensamt med förebyggande insatser och utifrån specifika behov på skolan och samarbetar med elevhälsan, lärare och skolledning. Alla insatser från teamet har fokus på elevens förutsättningar för att på bästa sätt lyckas i sina studier.