Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Elevskyddsombud

Foto av en elev i Gullmarsgymnasiets bibliotek

Enligt arbetsmiljölagen ska skolan bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Rektorn har ansvaret för arbetsmiljön. Skolpersonal och elever är viktiga som kan rapportera om risker och kan komma med förslag på åtgärder. De ska även vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet som ständigt pågår.

Arbetsmiljö handlar om allt som rör miljön. Detta innebär både den fysiska med t ex ergonomi, belysning, ljud och ventilation i lokalerna men även den psykosociala miljön som innebär frågor som samarbete, kränkande behandling, stress, schemat och ordningsregler.

Elever som är utsedda till elevskyddsombud får genomgå en utbildning och ska vara en resurs för både enskilda elever, grupper och klasser när det gäller arbetsmiljöfrågor.