Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Elevråd

Foto av elever som samtalar vid ett bord i Gullmarsgymnasiets bibliotek

Vad är elevråd? Elevråd är ett samlingsnamn för de demokratiskt valda organ som finns till för att ta tillvara på dess medlemmars intressen och ett forum för eleverna där de kan diskutera vad de anser är viktigt.

Vad är elevråd? Elevråd är ett samlingsnamn för de demokratiskt valda organ som finns till för att ta tillvara på dess medlemmars intressen och ett forum för eleverna där de kan diskutera vad de anser är viktigt. Elevråd kan ha många namn, former och uppbyggnad. Ett elevråd kan inte vara sant demokratiskt om det inte valt sin egen struktur. Ett elevråd kan välja att använda ett klassrepresentativt system medan ett annat kan välja att enbart ha individuella medlemmar. Elevråd finns för att: Samla och stärka elever i demokratiska forum, värna elevers rättigheter och representera och föra fram elevers röst.

Elevrådet är en fristående och egen organisation tillhörande eleverna. Det är elevernas forum där de kan diskutera de frågor som de anser är viktiga och genomföra verksamhet som de anser är meningsfull. Rektorer eller lärare kan inte bestämma vad elevrådet ska tycka eller göra – det är upp till elevrådet själva att bestämma. Därför är skolledning och lärare aldrig en del av elevrådet. På skolan ska det finnas andra forum där man tillsammans kan arbeta med utveckling som är oberoende av elevrådet och som alla elever på skolan kan delta i och påverka.

Medlemmarna i elevrådet är elever på skolan. Ett elevråd kan jobba med exempelvis påverkansarbete, serviceverksamhet och social verksamhet. Det är öppet för alla elever på skolan. Det är fritt från partipolitisk och religiös grund. Elevråd fyller en viktig funktion inom skoldemokratin genom att vara elevernas intresseorgan som tar tillvara på elevers intressen.